Statsminister Stefan Löfven (S) i möte med riksdagens EU-nämnd 17 oktober 2018.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven tror på ny asylpolitik i EU

Migrationsfrågan och brexit var i centrum när riksdagen slog fast Sveriges linje inför veckans EU-toppmöte.

EU-toppmötet börjar i kväll onsdag med en diskussion om brexit och kommer fortsätta på torsdagen med frågor om migration, inre säkerhet och utrikespolitik på dagordningen.

Det som främst väckte frågor i riksdagens  EU-nämnd på onsdagen var migrationspolitiken, där flera uttryckte oro över de förslag som kommer att diskuteras på toppmötet och över det låsta läget när det gäller att komma överens om ett gemensamt ansvar för de asylsökande som kommer till EU.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt sade att EU:s politik nu går ut på gränskontroller och att hålla kvar flyktingar i länder som gränsar till EU.

– EU är nu alltmer beroende av auktoritära länder som Turkiet, Egypten och Marocko. Och i samma takt som det här beroendet ökar så tystar kritiken mot Erdogans övergrepp i Turkiet, Egyptens fasansfulla förhållanden när det gäller mänskliga rättigheter och Marockos ockupation av Västsahara. Det här är i grunden ett väldigt osunt politiskt beroende.

Centerpartiets Eskil Erlandsson var orolig över hur frivilligorganisationer har hindrats av EU-länder från att rädda människor från att drunkna.

– Vad jag förstår bryter medlemsstater mot internationell rätt när de vägrar att hjälpa människor som är i sjönöd. Kommer statsministern ta upp de här väldigt viktiga frågorna på det kommande rådsmötet?

Statsministern Stefan Löfven uttryckte även han oro över hur bevakningen av gränsen till EU vid Medelhavet fungerar nu när en stor del av ansvaret har lämnats över till Libyens kustbevakning.

– Det pågår en utbildning av kustbevakningen för att de ska hantera detta enligt folkrätten. Jag kan inte garantera att detta sker perfekt nu, och jag tror inte att det gör det. Men vi måste dithän att också Libyen har en fungerande kustbevakning.

Stefan Löfven pekade flera gånger på EU:s planer på ett fördjupat samarbete med afrikanska länder, som också kommer att tas upp på toppmötet och som går ut på att stötta dessa länder ekonomiskt för att färre ska känna sig tvungna att lämna sina hemländer.

Han pekade också på att man inte har gett upp målsättningen att fördela de flyktingar som kommer till EU mellan EU:s medlemsländer.

– Även om det inte ser ljust ut just nu så fortsätter Sverige, tillsammans med andra länder, inte minst Tyskland och Frankrike, att arbeta för ett långsiktigt och hållbart asylsystem.

Optimism inför möjligt asylbeslut
Statsministern uttryckte samtidigt en optimism kring möjligheten att till slut nå en uppgörelse kring en ny gemensam migrationspolitik, om än inte på detta mötet. Han påpekade att det fanns en relativ enighet kring flera av förslagen men att oenighet fortsatt råder om fördelning av asylsökande.

– Nu är frågan ska man dela upp det och fastställa de punkter som är klara eller ska man hålla fast vid att det är ett enda paket? Men att det blir gemensamma regler det blir det, sade statsministern.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anmälde att de har avvikande avsikter vad gäller migrationspolitiken.

Det rådde en större enighet vad gäller synen på Brexit-förhandlingarna där flera uttryckte behovet av att nå en bra uppgörelse, även om det skulle ta tid och eventuellt innebära att Storbritanniens utträde får skjutas på framtiden. Men samtidigt var statsminister Stefan Löfven tydlig med att såväl EU som Sverige förbereder sig för ett brittiskt utträde utan avtal.

– Ett exempel som jag kan nämna är att det görs förberedelser i tullfrågor, luftfart, bank- och finansväsendet och fisket. Om det värsta skulle ske. Jag vill dock påtala att vi inte är där ännu.