Efter hård kritik från EU-inspektörer måste svensk gränspolis och Tullverket förbättra gränskontrollerna.

Bild: Tullverket

Hoppa till artikelns andra spalt.

Efter EU-kritiken: Sverige börjar strama upp gränsskyddet

Svenska myndigheter kan behöva genomföra 95 rekommendationer från EU-kommissionen för att täppa till ett stort antal brister i landets gränskontroller.  

I maj 2017 anlände en grupp inspektörer från EU-kommissionen till Sverige för att under en vecka för att utvärdera det svenska gränsarbetet inom Schengensamarbetet.

Man granskade den svenska viseringspolitiken, landets polissamarbete, yttre gränskontroller, återvändarpolitik, dataskydd och hur man arbetar med Schengens informationssystem.

Enligt Kvällsposten tidigare i år ledde granskningen fram till ett totalt underkännande av de svenska gränskontrollerna.

Och Ekot uppger i dag att även själva uppbyggnaden och organisationen sågas en granskningrapport.

När det gäller gränskontrollerna finns det, enligt justitiedepartementet,  än så länge bara ett utkast till en rapport samt ett förslag till 95 rekommendationer från EU-kommissionen som rör brister som Sverige bör åtgärda. Båda är hemligstämplade.

– Genast i samband med inspektörernas besök fick vi muntlig kännedom om vad man ansåg var brister och vi vidtog också genast en del åtgärder. Senare har vi bollat skriftlig information med kommissionen. Det säger Anders Fällgren, ämnesråd på justitiedepartementet till Europaportalen.

Hade ni väntat er så mycket kritik?

– Det blev nog mer kritik än vi hade förväntat oss, med en tydlig policyförändring från kommissionens sida, de har blivit hårdare, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson (S) uppger i en kommentar till Europaportalen att:

– Regeringens självklara ambition är att Sverige ska följa det gemensamma regelverket Polismyndigheten har i februari 2018 fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna.

– När den slutgiltiga rapporten antas kommer vi se till att eventuella brister åtgärdas snarast, uppger Morgan Johansson.

Likaså Tullen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Kriminalvården har i fått uppdrag att presentera åtgärdsförslag inom sina respektive områden.

Handlingsplanerna är dock långt ifrån ännu klara, enligt Anders Fällgren. De ska också godkännas av EU-kommissionen innan de kan genomföras.

I april i år antog polisen, Kustbevakningen, Tullen, Migrationsverket, Sjöfartsverket och Säpo också en samlad strategi för gränsskyddet, något som inspektörerna efterlyst.