Under en konferens i Wien talade EU:s kommissionär i rättsliga frågor, Vera Jourová, om mediernas roll i att underblåsa extrem nationalism.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen om extrem nationalism: Medier har stort ansvar

Medier och politiker har ett särskilt ansvar när det gäller den växande nationalismen i Europa. Det menar EU-kommissionären i rättsliga frågor, Vera Jourová.

Det var vid en konferens om mänskliga rättigheter på tisdagen som kommissionären Vera Jourová talade om värderingar i tider av ökad  nationalism. I talet tog kommissionären upp vad hon kallade dålig nationalism och att två grupper har ett särskilt ansvar för den hatiska retorik som syftar till splittring och uteslutning av vissa grupper och som alltmer fått spridning i Europa: politiker och medier.

När det gäller politikerna menade Jourová att dessa behöver ta större ansvar för sättet de uttrycker sig på och pekade på negativa exempel som att kalla medier för ”folkets fiender” eller skylla ekonomiska problem på minoritetsgrupper.

När det gäller medierna sa kommissionären att dessa antingen kan bidra till en kultur av dialog eller till att så splittring och sprida desinformation. Hon tog konkret upp debatten om Brexit som det bästa exemplet på det senare.

– Nästan dagligen kunde vi se exempel på nyheter vinklade för att peka ut en fiende.

Vera Jourová lyfte dock också fram de ekonomiska svårigheter som traditionella medier tampas med i den digitala eran – hur dessa förlorar såväl läsare som annonsörer.

– De tvingas skära ner antalet anställda, vilket innebär mindre faktakontroll och mindre kvalitetsjournalistik.

Kommissionären talade därför för det hon kallar för en europeisk inställning till medierna baserat på kvalitet och ”smart reglering”, om sådan behövs.

Detta senare uttalande väckte mycket frågor bland journalister i Bryssel som under kommissionens dagliga pressträff i tisdags ställde frågor om huruvida man är på gång med en ny lagstiftning vad gäller journalistik. Kommissionens talespersoner försäkrade att så inte är fallet och att kommissionärens avsikt bara varit att få igång en diskussion i frågan.

Den Europeiska Journalistfederationen, EFJ, ser överlag positivt på kommissionärens uttalande om journalistikens roll. EFJ välkomnar Jourovás stöd för oberoende medier men tycker att talet om en smart reglering var för vagt för att ta ställning till det.

– Det vi kan säga är att om någon mediereglering sker måste kommissionen konsultera alla relevanta parter inom mediesektorn, sade Yuklan Wong, EFJ:s talesperson till Europaportalen.