Ska vi fortsatt ställa om våra klockor två gånger om året? Frågan engagerar rekordmånga.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljoner européer tyckte till om sommartid

Ska sommartiden avskaffas eller inte? Rekordmånga synpunkter – över 4, 6 miljoner inlägg – har nu landat på EU-kommissionens bord.

Inte någon gång tidigare har EU-kommissionen fått in så många synpunkter via sina offentliga nätkonsultationer som denna gång.

Enkäten drogs i gång den 4 juli och när den togs ned på torsdagskvällen hade över 4, 6 miljoner bidrag med olika åsikter skickats in till kommissionen.

–Det är rekordmånga, säger kommissionens talesperson Christian Spahr.

Kommissionen ska nu undersöka vad EU-medborgarna tycker i enkäten och planerar att redovisa sin analys inom några veckor, enligt Spahr.

Ställa om?

Frågan gäller om man i EU-länderna ska fortsätta ställa om sina klockor två gånger om året. Det vill säga dels när sommartiden börjar i mars, dels när den slutar i oktober.  

Ämnet bereds inom kommissionen, som i ett underlag till enkäten sammanfattar de vetenskapliga rönen på olika områden.

När det gäller inre marknaden är det oklart vad effekten av en slopad sommartid skulle vara. Dock uppger kommissionen att det kan innebära nackdelar för marknaden om länderna själva fick bestämma och det resulterade i olika periodiska tidsregler.

Redan nu är EU-länderna inledde i tre tidszoner, vilket dock inte rubbas av sommartiden.

Ifråga om energibesparing har man inte sett några tydliga positiva effekter som man förväntat sig, och även när det gäller trafiksäkerheten är forskarna splittrade.  

Hälsofrämjande?

Ingen påverkan på jordbruk eller boskap har heller kunnat skönjas. Men kanske är sommartiden trots allt positiv för människors hälsa, särskilt i de nordiska länderna, som då exponeras för mer dagsljus.

Å andra sidan visar andra studier att den negativa påverkan som tidsomställningar får på människors biologiska livsrytm eller inre klocka är större än man tidigare trott.

Arrangemanget att ändra klockorna för att ta tillvara på dagsljus har införts i EU-länderna vid olika tillfällen historiskt sett. I vissa har den funnits sedan första världskriget, i andra sedan andra världskriget eller sedan oljekrisen på 70-talet.

På EU-nivå infördes regler om sommartid på 80-talet. Det direktiv som nu diskuteras av miljoner européer tillkom år 2000.