Jehovas vittnen knackar dörr i Portugal. Arkivbild.

Bild: Steelman

Hoppa till artikelns andra spalt.

Dörrknackande vittnen bryter mot EU-lag

EU-domstolen anser att de uppgifter som Jehovas vittnen hämtar in under sina dörrknackningar utgör olaglig datainsamling.

När trossamfundet Jehovas vittnen knackar dörr samlar de in och skriver ned information om de personer de träffar. De samlar bland annat in namn, adress, religiösa övertygelser och familjeförhållanden hos de besökta. Dessa uppgifter används sedan av vid nästkommande besök utan att de berörda personerna samtyckt eller informerats om det.

I en dom på tisdagen slog EU-domstolen fast att detta bryter mot EU:s tidigare personuppgiftslag från 1995. 

Annons

”[E]tt religiöst samfund, tillsammans med dess medlemmar som ägnar sig åt predikoarbete, ska anses ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som samlats in av dessa medlemmar inom ramen för predikoarbete genom dörrknackning”, heter det i domen.

Trossamfundet måste enligt domen be om godkännande för att samla in uppgifterna.

Bakgrunden är ett fall i Finland där den finländska datasekretessnämnden på ansökan av dataombudsmannen 2013 förbjöd Jehovas vittnen att samla in eller behandla personuppgifter under dörrknackningar. Trossamfundet överklagade beslutet vid Helsingfors förvaltningsdomstol som upphävde beslutet. Dataombudsmannen överklagade i sin tur detta till Högsta förvaltningsdomstolen som bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande.

Med EU-domstolens dom på tisdagen har Högsta förvaltningsdomstolen i Finland att fälla slutligt avgörande.