Annons

EU-parlamentariker Jytte Guteland (S). Arkivbild.

Bild: Lars Hagberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: “Dags att vakna ur fossilslummern, Moderaterna”

Moderaterna verkar aktivt för att EU:s medborgare ska fortsätta betala enorma summor för smutsig energi. Det skriver EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) i en replik på Gunnar Hökmark (M).

Gunnar Hökmark (M) kritiserar i en artikel i Europaportalen vår klimat- och energipolitik. Tyvärr svingar han vilt istället för att tala om konkret politik.

Det är glädjande att höra att Hökmark delar vår övertygelse om att Europa behöver en långsiktig klimat- och energipolitik. Men vid en närmare granskning blir det pinsamt tydligt att Gunnar Hökmarks påstådda klimatengagemang inte rimmar med den politik han faktiskt bedriver. Det är enkelt att tala, men seriösa politiker bedöms bäst utifrån vad de faktiskt gör. När EU behöver växla upp klimat- och energiarbetet för att nå Parisavtalets temperaturmål hör Gunnar Hökmark istället till dem som bromsar hårdast.

Exemplen på Moderaternas bakåtsträvande klimat- och energipolitik är många. Särskilt tydligt blir det i arbetet med EU:s regler för energieffektivitet. Som Europaparlamentets huvudförhandlare i miljöutskottet har jag kunnat följa deras agerande på nära håll.

Trots att konsekvensanalyser tydligt visar att de största vinsterna för klimatet, medborgarnas hälsa och EU:s ekonomi uppnås genom ett högt mål har Moderaterna lagt krut på att vattna ur regelverket och försvara lägsta möjliga målsättningar.

Lyckligtvis är vi många andra som förstår vikten av ökade energieffektiviseringar. Exempelvis har Europas företag, vars intressen Moderaterna brukar säga sig försvara, drivit på för höga EU-mål för energieffektivitet.

Precis som vi Socialdemokrater förstår företagen att högre mål och mer ambition är en förutsättning för att de ska våga satsa och investera i energieffektiva innovationer och långsiktiga lösningar. Potentialen för våra företag är enorm och lösningarna finns där.

Annons

Det är beklämmande att Moderaterna inte har förstått detta. Istället för att ta ansvar försöker de vattna ur regelverket och sedan blanda bort korten. Det är alltid samma visa: de säger sig vilja värna klimatet, bara inte just här och inte just nu. Ofta förs kostnadsargument fram som skäl för deras svek mot klimatet. De lurar förstås ingen.

I själva verket är ökade satsningar på energieffektivitet inte alls en hämsko, tvärtom skapar omställningen till ett mer energieffektivt samhälle nya jobb och ekonomisk tillväxt. Sedan 2010 har EU:s slutliga energiförbrukning minskat, samtidigt som EU:s BNP stigit. Ju mer EU satsar på att minska energianvändningen desto större blir de ekonomiska vinsterna.

Med mer effektiv energianvändning minskar också Europas import av fossila bränslen, som varje år kostar skattebetalare otaliga miljarder. Men hellre än att satsa på ökad effektivitet har Moderaterna aktivt verkat för att Europas medborgare ska fortsätta betala enorma summor för smutsig energi.

Där kan man verkligen tala om kostnader, för att inte nämna de enorma klimatutsläpp som skapas när denna olja, kol och gas sedan eldas.

Samtidigt som Moderaterna vill fortsätta med fossilimporten springer andra regioner ifrån Europa och satsar på mer effektiva energilösningar. Allt medan svenska och europeiska företag riskerar att hamna på efterkälken. Vakna upp Gunnar Hökmark, din politik är daterad och leder bara till konstgjord andning åt fossilindustrin.

Ändå finner Gunnar Hökmark det tydligen lämpligt att slå sig för bröstet över att EU nu antagit ett regelverk med högre mål för energieffektivitet. Oj, vad det ekar ihåligt. Sanningen är att det är vi progressiva partier i Europaparlamentet som, trots Moderaterna motstånd, lyckats säkra målen.

När de tomma orden skippas till förmån för fakta blir det tydligt vem som står för en progressiv utveckling och vem som försöker backa in i framtiden. Dags att vakna ur fossilslummern, Moderaterna.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker