Hoppa till artikelns andra spalt.

Bostadspriserna ökade näst mest i Sverige

Bara ett EU-land har haft en större ökning av bostadspriserna än Sverige. EU-kommissionen har samtidigt varnat för att en bostadsbubbla som spricker kan sprida sig till Sveriges grannländer.

Mellan 2010 och 2017 ökade svenska bostadspriser med 56 procent enligt Eurostat. Det är mer än fem gånger så mycket som snittet för alla EU-länder som låg på elva procent. Bara ett land, Estland, hade en större ökning av bostadspriserna.

EU-kommissionen kritisk

Varje år granskar EU-kommissionen medlemsländernas ekonomier för att på ett tidigt stadium kunna identifiera framtida risker. Sedan många år tillbaka har kommissionen återkommande kritiserat den överhettade svenska bostadsmarknaden och den privata skuldsättningen.

”Framför allt innebär övervärderade bostadspriser i kombination med hushållens ständigt ökande skuldsättning en risk för en oordnad  korrigering. Hushållens redan höga skulder fortsätter att öka. Bostadspriserna har ökat snabbt och så gott som oavbrutet i nästan 20 år ”, skriver kommissionen i sin senaste rapport om Sverige.

Kommissionen menar att läget i Sverige riskerar att drabba även den finansiella sektorn på grund av bankernas ökande exponering för hushållens bolån och att en sådan kris kan sprida sig till grannländerna. De åtgärder som regeringen vidtagit är enligt kommissionens bedömning inte tillräckliga.

”Det finns fortfarande luckor i politiken”, skriver kommissionen.