Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler handelshinder mot EU

Trenden med med fler handelshinder i världen fortsätter att stärkas enligt EU-kommissionen som uppskattar att europeiska företag kan gå miste om 240 miljarder kronor.

EU-kommissionen registrerade rekordmånga nya handelshinder under fjolåret – 67 olika typer av hinder sattes upp mot varor och tjänster från EU-länderna. Det innebär att trenden med fler hinder mot handel mellan länder stärks.

– Protektionismen ökar, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström på tisdagen och kallade utvecklingen ”en oroande trend”.

Flest nya handelshinder, som kan vara allt från höjda tullar, kvoter, skatter som slår mot utländska företag eller krav på nya licenser, införde Kina följt av Ryssland.

Annons

Sammanlagt fanns i slutet av 2017 närmare 400 olika typer av handelshinder riktade mot EU. Kommissionen beräknar att de nya hindren medför en extra kostnad för företag på motsvarande 238 miljarder kronor per år i förlorade exportinkomster.

Även goda nyheter

Cecilia Malmström pekade samtidigt på att handelshinder mot EU som försvunnit under 2017 även är rekordhöga 45.

Eftersom rapporten avser 2017 ingår inte de senaste handelshindren som USA och Kina satt upp.

Kommissionens lista tar inte heller upp vilka handelshinder EU har mot länder utanför unionen.