EU-kommissionärer med ansvar för olika utrikespolitiska frågor Federica Mogherini, Johannes Hahn, Neven Mimica och Christos Stylianides.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill öka sitt inflytande i världen

I en allt mer osäker omvärld vill EU bli en starkare och aktivare spelare. EU-kommissionen föreslår därför att unionens utrikesbudget stärks med en tredjedel.

EU-kommissionen presenterade på torsdagen den sista delen av sitt förslagspaket om unionens nästa långtidsbudget för åren 2021-2027.

Förslaget, som rör EU:s utrikespolitik, syftar till att samla ihop alla olika tidigare utgiftsposter under ett tak.

– Dagens förslag är i första hand ett politiskt budskap. I världen i dag finns en växande efterfrågan på ett starkt, pålitligt, förutsägbart och aktivt EU på global nivå, sade EU:s utrikeschef Federica Mogherini.

Jämfört med utrikesbudgeten under nuvarande period, 2014-2020, vill kommissionen se en ökning med 30 procent till  motsvarande 1 270 miljarder kronor.

I den nya budgetposten ingår frågor som hållbar utveckling, konflikthantering, demokratisering och fattigdomsbekämpning i länder utanför EU.

EU:s utrikespolitik vägleds delvis av den Globala strategin från 2016 med betoning på bland annat demokratiska processer i omvärlden för att skapa robusta och fredliga samhällen.