Från och med slutet på maj ska kommissionen pytsa ut detaljerade förslag om hur 13 biljoner kronor i EU-pengar ska fördelas.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Mycket oklart om ny EU-budget - förhandlingar dröjer

Många kritiska röster har höjts kring kommissionens förslag om kommande års budget. Men flera väsentliga delar saknas fortfarande och faktiska förhandlingar dröjer.

EU-kommissionen förslag i onsdags om nästa flerårsbudget för åren 2021-2027 har stött på kritik från flera håll de senaste dagarna. Sverige och andra rikare nettobetalande länder som inte vill betala mer till EU har alla beskrivit förslaget som oacceptabelt. De väntar sig kraftigt höjda EU-avgifter i samband med att deras rabatter ska fasas ut. I Sveriges fall handlar det om 15 miljarder kronor mer per år enligt Finansdepartementet.  

Östeuropeiska länder oroas i sin tur över minskat EU-stöd när jordbruks- och regionalstöden ska minska och kriterierna för fördelningen ändras. Polen och Ungern riktar också skarp kritik mot förslaget att EU-stöd ska kopplas till rättsstatsprinciper så att man ska kunna hålla inne stöd till länder som inte bedöms följa EU:s värderingar och principer. Den ungerska utrikesministern kallade igår förslaget för utpressning.

Fler förslag inom kort

Samtidigt är det många pusselbitar i budgeten som saknas då kommissionen enbart presenterat anslag till de övergripande politikområden. Exakt hur kommissionen vill fördela EU:s pengar och vem som ska betala vad återstår att reda ut.

Från slutet av maj till mitten av juni ska många detaljerade förslag läggas fram (se tidsplan i vänsterspalt).

Överlag ligger de förändringar som kommissionen föreslår i linje med de svenska prioriteringarna där man vill skära i de stora budgetposterna jordbruks- och regionalstöden och satsa mer på forskning, utveckling, migration och försvar.  

Men i och med att detaljer saknas är det svårt att avgöra exakt hur budgeten kommer påverka Sverige, annat än att EU-avgiften kommer öka. Just nu sitter Sveriges och andra EU-länders tjänstemän och försöker analysera onsdagens förslag vilket beskrivs som komplext.

Snåla Österrike leder förhandlingar

Enligt källor som Europaportalen varit i kontakt med kommer den analysen pågå ändå fram till sommaren och först till hösten ska man börja med verkliga förhandlingar. Det kommer ske under ledning av Österrike som tar över EU:s roterande ordförandeskap i juli. Österrike hör, tillsammans med Sverige, till den lilla grupp av länder som högljutt annonserat att de inte vill betala mer till den gemensamma kassan.

Medlemsländernas ministrar ska ha en första diskussion om förslaget 14 maj men det dröjer innan frågan tas upp på högsta nivå.

Enligt den tidsplan som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk tagit fram och som kallas ledaragendan ska frågan om flerårsbudgeten upp på till diskussion på allra högsta nivå bland stats- och regeringscheferna först i december.