Annons

Toppmötet mellan EU och sex länder på Västra Balkan ägde rum i Bulgariens huvudstad Sofia 17 maj.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Lång väg till Bryssel för Balkanländer

Banden ska stärkas mellan EU och länderna på Västra Balkan. Samtidigt poängteras att medlemskap i unionen dröjer.

Det är viktigt att Västra Balkan utvecklas i en europeisk riktning. Men det är inte aktuellt med medlemskap nu, sade Stefan Löfven (S) på toppmötet mellan EU och Balkan i Bulgariens huvudstad Sofia.

Statsministerns uttalande sammanfattade relation väl. EU vill hindra ryskt inflytande i regionen genom att knyta länderna närmare Europa och skapa starkare band länderna emellan. Men medlemskap är i dagsläget inte aktuellt för något av de sex Balkanländerna som deltog på mötet: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien.

Förhandlingar om EU-medlemskap gäller ett drygt 30-tal konkreta områden som rör politik och ekonomi där medlemsländerna har vetorätt i alla led och där kandidatländerna väntas acceptera EU-regelverk rakt av. Enligt tidsplanen kan nya medlemsländer tas emot tidigast 2025.  

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk valde dock att se längre fram i tiden och pekade på att de sex länderna hör hemma i EU.

– Jag ser ingen annan framtid för Västra Balkan än EU. Västra Balkan är en integrerad del av Europa, de hör hemma i vår gemenskap, sade Tusk.  

Ökat stöd för reformer

På toppmötet enades EU och de sex länderna om en gemensam deklaration som i stort går ut på att bekräfta ländernas ”europeiska perspektiv”, det vill säga att de är på väg mot EU om de uppfyller kriterierna för medlemskap.

Från EU:s sida betonas vikten av att länderna står för europeiska värderingar och rättsstatsprinciper, demokrati och bekämpar korruption.

EU utlovade också ökat stöd, inklusive bistånd, för att förbättra förbindelserna mellan regionen och EU och mellan länderna vad gäller infrastruktur, energi, digitala förbindelser som slopad roaming och studentutbyten.

Man pekar även på gemensamma utmaningar som migration, säkerhet och terroristbekämpning.

Grekland och Makedonien nära lösning

På toppmötet meddelades även att Makedonien och Grekland var nära en lösning i den långdragna namnkonflikten som stoppat Makedonien från att gå med i både EU och Nato. Konflikten bottnar i ett grekiskt ogillande mot att grannlandet har antagit samma samma namn som en region i norra Grekland.

På torsdagen sa dock Makedoniens premiärminister Zoran Zaev enligt Reuters att han hoppades att nå en lösning innan EU:s nästa toppmöte i slutet av juni.

Andra problem i regionen framstår som svårare att lösa, till exempel när det gäller Kosovo. Serbien erkänner inte Kosovo som land och det gör inte heller fem EU-länder, däribland Spanien. Den spanske premiärministern, Mariano Rajoy som tampas med katalanska självständighetskrav på hemmaplan, vägrade delta på mötet då han inte ville sitta vid samma bord som Kosovos ledare.