EU-projektet är en historisk framgång. Det fastslog Europaparlamentariker Lars Adaktusson (KD).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Adaktusson: Fler lagliga EU-vägar för flyktingar

EU måste bedriva en mer kraftfull utrikespolitik, en solidarisk flyktingpolitik och intensifiera kampen mot terror. Det budskapet levererade Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson på måndagen.

Lars Adaktusson lyfte särskilt fram tre områden som viktiga för Kristdemokraterna, KD, när han på måndagen utfrågades i Europahuset i Stockholm.

Han inledde med att påpeka att EU-projektet är ”en historisk framgång”, inte bara ifråga om fred och stabilitet utan också ekonomiskt. Utvidgningen av unionen har också varit mycket positiv också ur den aspekten.

– EU har kort sagt skapat en ekonomi och en välståndsutveckling som medborgarna i EU:s medlemsstater bara kunnat drömma om, sade Lars Adaktusson.

Men vägen har inte varit spikrak. Och medan EU nu internt hotas av extremism, nationalism och populism, vill KD också se ett ökat engagemang från EU:s ledare ifråga om mänskliga rättigheter när det gäller Syrienkrisen, konflikten mellan Iran och Saudiarabien och i frågan om Israels säkerhet, uppgav han.

– Genom det unika samarbetet 28 länder emellan, genom den gemensamma värdegrunden, finns det förutsättningar att göra skillnad, och för EU att vara med och bidra till tryggare utveckling i omvärlden.

Visa humanism mot flyktingar

Nästa område KD vill lyfta fram är flyktingmottagandet. Samtliga av EU:s medlemsländer bör visa humanism och ta emot flyktingar.

– Tyvärr är det så i dag att EUs flyktingpolitik bygger på avtal med allt mer auktoritära, allt mer instabila Turkiet. Det är inte den bästa lösningen, enligt Adaktusson.

I stället krävs det fler lagliga vägar in i Europa, en solidarisk mekanism för omfördelning av flyktingar och fungerande yttre gränskontroller, anser han.

Annons

Men flera tidigare Öststatsländer som Bulgarien har uttryckt att de hellre betalar för fler gränsvakter än att ta emot asylsökande framöver.

En sådan lösning på solidaritetskraven avvisas av Lars Adaktusson.

– Nej, den är naturligtvis inte acceptabel.

Stoppa terrorismen

Det tredje området där kd vill åstadkomma förbättringar gäller hur man ska kunna stoppa terrorister från att återigen slå mot Europa.

Här vill partiet intensifiera samarbetet mellan underrättelsetjänsterna  i Europa och ge mer resurser till Europol.

– Som politiska företrädare har vi inget viktigare område att fatta beslut om än det som handlar om att upprätthålla medborgarnas säkerhet, sade Adaktusson.

Andra hjärtefrågor för kd i EU-sammanhang gäller klimatpolitiken, en mer effektiv inre marknad, frihandel och unionens utvidgning med fler länder på Balkan.

Ifråga EU:s långtidsbudget – som nu hett diskuteras – menade Adaktusson att den uppskattade svenska EU-avgiften på 15 miljarder kronor per år, mest ska ses som ett förhandlingsutspel. Summan sannolikt landar på ett lägre belopp, resonerar han.

Omfördelningen i EU-kommissionens budgetförslag, där anslagen till asylpolitik, kontroll av yttre gränser och försvar ökar, är bra. Men EU kan skära mer i jordbruks- och regionalstöd än de de fem-sex procent som föreslås, anser han.