Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Visselblåsare ska slippa straff enligt EU-förslag

EU-kommissionen vill stärka skyddet för anställda som avslöjar missförhållanden på sin arbetsplats och ge dem kanaler att rapportera brott.

– Visselblåsare får ofta betala ett högt pris. Vi måste skydda dem betydligt bättre än vad vi gör idag. Våra förslag kommer stärka det lagliga skyddet för visselblåsare som avslöjar brott mot EU:s lagar, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på måndagen.

Förslaget innebär bland annat att större företag och offentliga myndigheter ska skapa kanaler för att anställda ska kunna anmäla missförhållanden både inom och utanför organisationen, se faktarutor. Samtidigt vill kommissionen hindra bolag och myndigheter att straffa visselblåsare.

– Vi föreslår skydd mot repressalier. Bevisbördan ska bli omvänd om en person har drabbats av repressalier, sade Věra Jourová, kommissionären med ansvar för rättsliga frågor.

Det betyder att det är företaget eller myndigheter och inte visselblåsare som ska bevisa att det inte förekommit några repressalier till exempel i form av uppsägning eller uteblivna karriärmöjligheter.

18 länder saknar skydd – kostar miljarder

Idag har endast tio EU-länder, däribland Sverige, ett brett skydd för visselblåsare. I de övriga 18 gäller skyddet bara vissa sektorer eller kategorier av arbetstagare. Det underminerar enligt kommissionen demokratin i Europa.

Många väljer att inte rapportera missförhållanden av rädsla för repressalier och det leder i slutändan till att EU-regler inte följs och det kostar mycket pengar. Enbart när det gäller offentliga upphandlingar uppskattar kommissionen att EU förlorar 60-100 miljarder kronor per år på grund av att felaktigheter inte anmäls.

Skandaler avslöjade av visselblåsare

Förslaget om stärkt skydd för visselblåsare kommer i spåren av de senaste årens skandaler som Luxleaks, Panamadokumenten och Cambridge Analytica där anställda avslöjat omfattande skatteflykt och dataintrång.

– Förändringar efter varje större skandal i vår tid drivs fram av visselblåsare. Kommissionen har lagt fram ett ambitiöst förslag, sade Nicholas Aiossa på korruptionsgranskaren Transparency Internationals EU-kontor i en kommentar.

Organisationen menar dock att förslaget behöver vässas ytterligare för att se till att alla visselblåsare skyddas oavsett var de arbetar.

Frågan går nu över till Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet för godkännande. Båda har drivit på för att kommissionen ska ta fram stärkt skydd för visselblåsare och de uppmanas att klubba igenom de föreslagna reglerna innan EU-valet i maj nästa år.