EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-topp: En viktig dag för handelspolitiken

EU-kommissionen lämnar över två viktiga handelsavtal till medlemsländerna och Europaparlamentet för godkännande. Avtalen berör en tredjedel av världens samlade ekonomi.

– Det är en viktig dag för handelspolitiken, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström (L) på onsdagen i samband med att kommissionen lagt sin sista hand på förhandlingarna om två frihandelsavtal, ett med Japan och ett med Singapore.

Avtalet med Japan är det största EU någonsin förhandlat fram, tillsammans står de två handelsområdena för en tredjedel av världens samlade ekonomi.

En signal till USA

Avtalen skickas nu till medlemsländerna och EU-parlamentet för godkännande.

– De sänder en stark signal till världen att EU tar ställning för en regelbaserad handel. Vi är villiga att ta den ledarrollen. Det är viktigt i dessa tider att stå upp för de här principerna, sade Malmström med USA som tydlig adressat.

Enligt Malmström håller EU på att skapa en grupp av likasinnade länder som är för internationell handel.

Annons

Vill undvika nytt debacle

För ett år sedan dömde EU-domstolen att handelsavtalet med Singapore formellt måste godkännas i medlemsländernas nationella parlament, och inte bara regeringarna, med hänvisning till att det går längre än vad kommissionens befogenheter sträcker sig. Kommissionens svar på domen blev att flytta ut de delar i Singaporeavtalet som domstolen anser ligga utanför EU-kompetens. Den delen, som främst handlar om ett ifrågasatt investeringsskydd och tvistelösning mellan företag, måste dock godkännas av en rad regionala och nationella parlament i medlemsländerna.

Kommissionen vill på så sätt undvika debaclet som uppstod när det vallonska regionparlamentet i Belgien på hösten 2016 länge vägrade att godkänna EU:s handelsavtal med Kanada, Ceta.

I handelsavtalet med Japan ingår ännu ingen del om investeringsskydd utan det håller på att förhandlas fram. Japan är dock skeptiskt till den nya modell på tvistelösning som EU-kommissionen vill ha.

Klart innan nästa kommission

Japanavtalet hoppas Cecilia Malmström ska kunna skrivas under redan innan sommaren. Enligt handelskommissionären är det realistiskt att räkna med att båda det och Singaporeavtalet träder i kraft innan november nästa år.

Senare i vår väntas EU-kommissionen inleda frihandelsförhandlingar med Nya Zeeland och Australien.