EU:s skattekommissionär, den franske socialdemokraten Pierre Moscovici.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny nätskatt ska ge miljarder

EU-kommissionen vill beskatta nätjättar som Facebook och Google mer rättvist. Men frågan är kontroversiell och alla EU-länder sitter på ett veto.

Enligt EU-kommissionen betalar vanliga företag i dag mer än dubbelt så mycket i skatt som nätföretag som Facebook, Amazon och Uber. Det vill skattekommissionär Pierre Moscovici ändra på med en tvåstegsraket.

– Detta gap skapar en ojämlikhet mellan traditionella företag med en fysisk närvaro som i genomsnitt beskattas 23 procent i EU mot nio procent för nätföretag, sade Moscovici på onsdagen när förslagen lades fram.

Steg ett – tillfällig skatt

I ett första steg, som bara ska gälla till steg två är på plats, ska tre procent av stora globala nätjättars omsättning beskattas. Runt 150 företag skulle omfattas av skatten. Detta väntas generera minst 50 miljarder kronor per år i skatteintäkter för medlemsländerna.  

Steg 2 – ändra juridiken

Det andra, och mer långsiktiga, förslaget går ut på att ändra den juridiska definitionen för hur företag beskattas. I dag utgår skatten från fysisk närvaro i ett land, men nätföretag har inte nödvändigtvis en sådan närvaro. I framtiden vill kommissionen att skatten tas ut där värdet skapas, alltså där nättjänsterna nyttjas.

– För denna kommissionen är den långsiktigt juridiska och strukturella lösningen den väsentliga. Det handlar om att framtidssäkra vår inre marknad, sade Moscovici.

Vetorätt – Invändning mot Sverigekritik

Skattefrågor på EU-nivå måste få stöd från alla medlemsländer för att bli lag. Länder med låga bolagsskatter som Irland och Luxemburg väntas vara mot förslaget. Även Sverige och finansminister Magdalena Andersson (S) har tidigare uttalat skepsis. Hon vill att frågan snarare ska lösas på internationell nivå och inte i EU.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, som arbetar på en internationell lösning, hoppas kunna nå en överenskommelse 2020.

Pierre Moscovici menar dock det internationella arbetet hittills inte lett till några framsteg och att EU-lagstiftning nu är vägen att gå.

– Alla kan se att det går långsamt att nå en global överenskommelse i en sådan komplicerad och känslig fråga. EU har därför bestämt sig för att ta på sig ledartröjan, sade Moscovici.

Hoppas på snar enighet

Moscovici räknar med ett relativt brett stöd bland medlemsländerna, bland annat med hänvisning till att det var de som vid det informella EU-toppmötet i Tallinn i höstas bad om ett sådant förslag. Trots det räknar han med tuffa förhandlingar.

– Jag föreställer mig att diskussionerna inte kommer bli så enkla. Det är det aldrig när det gäller skatteförslag, sade Moscovici som hoppas att medlemsländerna, EU-parlamentet har bara en rådgivande roll, ska nå enighet innan nästa år.

Närmast ska medlemsländernas stats- och regeringschefer diskutera förslagen på EU-toppmötet i morgon torsdag.