Annons

Det är de facto i eurokretsen som alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas och Sverige borde vara med där, skriver riksdagsledamot Tina Acketoft (L) talesperson i EU-frågor.

Bild: Liberalerna

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Naiv EU-skepticism skadar Sverige

Det är med sorg i hjärtat jag ser hur EU-skepticismen sprider sig. Men avståndstagande och tvehågsenhet garanterar varken säkerhet eller inflytande om Sverige vill vara en  viktig aktör inom EU. Det kostar på för ett litet land att inte vara med i EU:s kärna, skriver riksdagsledamot Tina Acketoft (L) talesperson i EU-frågor.

Den svenska regeringen brukar hävda att Sverige är en tung aktör inom EU, men sanningen är att när eurofinansministrarna diskuterar för EU viktiga framtidsfrågor rörande finanser och säkerhet på den finansiella marknaden, då får Sverige sitta på bänken i korridoren utanför.

Sverige utanför
Under finansministrarnas senaste möte i Bryssel var inte Sveriges finansminister Magdalena Andersson välkommen när Euro-länderna bland annat diskuterade framtidens EMU och bankunionen, frågor som självklart får effekt även för Sverige som valt att stå utanför det monetära samarbetet och vars S-MP-regering fortfarande grunnar på om man ska gå med i en bankunion eller inte. Den typen av avståndstagande och tvehågsenhet garanterar varken säkerhet eller inflytande om man vill vara en  viktig aktör inom EU.

EU-skepticismen sprider sig
Tvehågsenheten gentemot EU är tyvärr inte enbart ett vänsterfenomen. Som Liberal kan man ofta med sorg i hjärtat se hur EU-skepticismen har spridit sig och hur ryggmärgsreflexen nu i de flesta partier verkar vara att man ska tävla i att vara mest restriktiv snarare än mest konstruktiv – oavsett om det gäller EU-budgeten eller i valet av vad som ska ses som en fråga för EU eller ej.


Vi Liberaler väljer en annan väg. Vi ser en annan färdriktning med mer samarbete i Europa som den framtidsmodell som kommer att gagna alla mest.

Naiv argumentering
Medan finansminister Magdalena Andersson idag hänvisas till korridoren eftersom regeringen tvekar om bankunion och EMU så konstaterar Liberaler att ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet som valet att stå utanför det monetära samarbetet. Det är de facto i eurokretsen som alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas och argumentet att vi förlorar möjligheten att föra en självständig penning- och valutapolitik om vi går med i eurosamarbetet är naivt. Ett land som Sverige har en mycket begränsad självständighet - Sverige är en liten och öppen ekonomi som är beroende av omvärlden och exporten till EU. Att Sverige står utanför eurozonens bankunion har också i allra högsta grad bidragit till Nordeas beslut att flytta verksamheten från Sverige till Finland.

Tre slutsatser
Av detta kan man bara dra två slutsatser – Om Sverige ska räknas till EU:s kärna så behöver vi stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka eurosamarbetet och vi måste sluta vela och genast gå med i bankunionen.

Ja, och en tredje slutsats som Magdalena Andersson kunde fundera på där på bänken i korridoren utanför rummet där besluten fattades, är att det kostar på att inte vara med i EU:s kärna.

Tina Acketoft
Riksdagsledamot och talesperson i EU-frågor, (L)