Storbritanniens premiärminister Theresa May. Arkivbild.

Bild: Number 10

Hoppa till artikelns andra spalt.

May vill ha en specialdeal med EU

Den brittiska premiärministern Theresa May avvisar EU-förslag på framtida handelsavtal och sätter upp fem principer för en ny relation.

Theresa May höll på fredagen sitt tredje stora brexittal, denna gång om vilken framtida relation Storbritannien vill se med EU efter den övergångsperiod som väntas löpa ut i slutet av 2020.

– Livet kommer att bli annorlunda när vi lämnar inre marknaden. Så vi måste hitta en ny balans mellan åtaganden och rättigheter, sade May som åter avvisade både idén om ett Norgeavtal med tillgång till inre marknaden utan något att säga till om och Kanada- eller WTO-avtal som inte är tillräckligt långtgående.

Mer detaljer

Fredagens tal bjöd på fler detaljer kring den brittiska synen på ett framtida avtal. May ställde upp fem principer för hur ett specialavtal mellan EU och Storbritannien skulle kunna se ut.

1. Storbritannien och EU ska åta sig att garantera fri och öppen konkurrens mellan företag.

2. En oberoende skiljedomstol ska lösa tvister.

3. En pågående dialog och samråd mellan regleringsmyndigheter i EU och Storbritannien.

4. Ett avtal om dataskydd.

5. Se till att EU-medborgare och brittiska medborgare kan arbeta i varandras områden.

May vill ha en så ”friktionslös” varuhandel som möjligt för tjänster och handelshinder bara där det är ”absolut nödvändigt”.

I dag har Storbritannien och EU samma standarder för alla varor på den inre marknaden. I framtiden vill hon ha ett ömsesidigt erkännande av varor men att det brittiska parlamentet ska kunna besluta om att ändra standarder med konsekvensen att de skulle förbjudas i EU.

Vill ha tillgång till flera EU-myndigheter

May sade för första gången att Storbritannien är intresserat av att kunna få associerat medlemskap i EU-myndigheter som styr över områden som läkemedel, luftfartssäkerhet och kemikalier. Hon efterfrågade även närmare samarbete inom radio och tv och den finansiella sektorn.

Tusk tveksam

I går torsdag träffade May Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som varnade för att ”friktionslös handel” mellan EU och Storbritannien är en omöjlighet om landet lämnar EU:s tullunion och gemensamma marknad.

I nästa veckan ska Donald Tusk presentera sitt förslag på hur ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien kan se ut. Detta ska sedan medlemsländernas stats- och regeringschefer slå fast vid ett toppmöte 22-23 mars.