Angela Merkel diskuterar med eurogruppens ordförande Mario Centeno och Nederländernas premiärminister Mark Rutte.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven sörjer inte eurotoppmötet

Fredagens eurotoppmöte har kritiserats för att inte alla EU-länder får vara med. Men det bekymrar inte statsminister Stefan Löfven.  

– Vi har valt att stå utanför euron. Att de [euroländerna] ibland har behov av att sitta ner och fundera på praktiska frågor som de måste hantera som euroländer, det är ok, sade Stefan Löfven (S) till Europaportalen strax innan han lämnade möteslokalen i Bryssel medan kollegorna från euroländerna satt kvar för att prata om hur valutasamarbetet kan fördjupas.

Siktet ligger närmast på att färdigställa bankunionen och att där använda EU:s krisfond ESM som en säkerhetsmekanism när krisande banker ska tas om hand. Likaså finns det viss enighet kring att utveckla krisfonden till en europeisk valutafond.  

Den svenska regeringen har tidigare påtalat att icke euroländer bör få vara med och diskutera eurofrågor som på ett eller annat sätt kan påverka alla medlemsländer. I dagens diskussion ingick bland annat bankunionen som flera icke-euroländer ämnar delta i och där Sverige just nu utreder medlemskap.   

Stefan Löfven tyckte dock att det inte var någon stor sak att missa euromötet.

Hade du önskat vara med idag?

– Nej men vi är med ibland, ibland är vi inte med. Jag vet att de inte gör det i ont syfte mot oss. Det är helt okej för mig, sade han.  

Inför fredagens eurotoppmöte hade det kommit kritik från icke-euroländer som inte var inbjudna till mötet. Eurogruppens ordförande Mario Centento informerade dock hela EU-kretsen om hur snacket gått om det fördjupade eurosamarbetet på ministernivå. En EU-källa uppger för Europaportalen att det i viss mån var ett svar på den kritik som kommit från icke-euroländer.   

Inga stora framsteg

Mötet med euroländerna ledde inte heller till några stora framsteg. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk konstaterade efteråt att många av frågorna är kontroversiella så som att skapa nya europeiska stödfonder.

Sydeuropeiska medlemsländer vill generellt gå mot ett djupare samarbete än vad de finansiellt striktare nordländerna vill. Frankrikes Emmanuel Macron är pådrivande men behöver stöd från Tyskland. På en gemensam fransk-tysk presskonferens efter eurotoppmötet sade Macron att han skulle träffa Merkel i Berlin senare i april för enskilda förhandlingar. I juni ska EU:s samtliga stats- och regeringschefer enas om en mer detaljerad plan för ett fördjupat EMU.