Till höger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och till vänster EU-kommissionens nye generalsekreterare Martin Selmayr. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Krav på EU-topps avgång

Från Europaparlamentet kommer allt högre rop på att tillsättningen av Jean-Claude Junckers närmaste man på en toppost i EU måste utredas.

21 februari i år meddelade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att hans kabinettschef, tysken Martin Selmayr, utsetts till generalsekreterare för EU-kommissionen, en tillsättning som enligt kritikerna skett under oklara omständigheter.

EU-parlamentet har beslutat att utnämningen ska debatteras på måndag i nästa vecka, skriver Politico. Samtidigt har alla nederländska partier som är representerade i EU-parlamentet skrivit under ett avgångskrav och EU-ombudsmannen har uppmanats att undersöka frågan.

I förra veckan beslutade EU-parlamentets utskott för budgetkontroll att den hastiga utnämningen ska granskas.

Martin Selmayr är känd för sin hårda ledarstil och ibland kallad ”monstret i Berlaymont” som är EU-kommissionens huvudbyggnad i Bryssel. Generalsekreteraren är den tyngsta tjänstemannaposten i kommissionen direkt underställd kommissionsordföranden. Uppdraget innehåller bland annat uppgiften att styra och samordna hela kommissionens arbete.

Det är dock ännu oklart om tillsättningen brutit mot något regelverk men kritiker menar att sättet som Selmayr fått jobbet på kan ifrågasättas.

Martin Selmayr blev hastigt utnämnd till vice generalsekreterare strax innan den ordinarie avgick och han övertog dennes post.

Det har också varit oklarheter kring hur många andra sökande det fanns till topptjänsten. Kvinnan som senare övertog Selmayrs post som Junckers kabinettschef ansökte också om tjänsten som generelsekreterare men drog kort därpå tillbaka sin ansökan.