Kommissionen ger EU:s bankmyndighet i uppdrag att ge förslag på hur konsumenter kan få mer information om avgifter.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Konsumenter luras av kortavgifter - EU vill agera

Europeiska konsumenter ska få tydligare information om extraavgifter vid kortköp och kontantuttag utomlands enligt ett nytt EU-förslag. Samtidigt ska det bli billigare att föra över pengar till euroländer.  

– Det är viktigt för miljoner européer som reser inom EU. Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget, sade Valdis Dombrovskis, kommissionären med ansvar för EU:s kapitalmarknad, på onsdagens presskonferens.  

Han pekade på problem med det som kallas dynamisk valutaomräkning vilket betyder att man som konsument på resa i annat EU-land eller om man handlar på en utländsk sajt ofta kan välja att betala i sin hemvaluta ovetandes om hur mycket det egentligen kostar.  

Kommissionen ger därför Europeiska bankmyndigheten, EBA, i uppdrag att ta fram tekniska förslag för att ge konsumenter mer information.

– Då kan konsumenter göra ett upplyst val, sade Dombrovskis.

I väntan på att EBA ska ta fram förslag vill kommissionen sätta ett tak för valutaomräkningsavgifter.

Förslaget välkomnas av den europeiska konsumentföreningen BEUC där man ser stora problem för valutaväxlande konsumenter.

– Konsumenter föredrar ofta att betala i en valuta de är vana vid men de är inte alls medvetna om att de betalar mer. Jag applåderar kommissionens försök att öka transparensen, sade BEUC:s generaldirektör, Monique Goyens, i ett skriftligt uttalande.

Billigare överföringar i europ

I samma veva föreslår kommissionen sänkta avgifter vid överföringar av euro från icke-euroländer. Alla gränsöverskridande betalningar i euro ska prissättas på samma sätt med som vid en inhemsk transaktion i lokal valuta. Det innebär att dagens avgifter som kan uppgå till flera hundra kronor sänks till ett par kronor.

Bulgarien är det EU-land som tar ut högst avgifter. En överföring på tio euro, motsvarande 100 kr, kan kosta upp till 24 euro, motsvarande 240 kronor, att genomföra.

Enligt kommissionen kommer förslaget leda till billigare överföringar för 150 miljoner konsumenter och sex miljoner företag.

– Kommissionen uppskattar att det kommer spara konsumenter och företag en miljard euro per år, sade Dombrovskis.

För svenska bankkunder blir det dock ingen större besparing då Sverige valt att självmant implementera motsvarande regler som idag redan gäller för euroländerna.

Förslagen om billigare överföringar och ökad transparens vid köp utomlands går nu vidare till EU:s lagstiftare: Europaparlamentet och medlemsländerna.