EU:s budgetkommissionär, den tyske kristdemokraten Günther Oettinger.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskstödd budgetidé övervägs i EU

EU-kommissionen utreder möjligheten att villkora framtida EU-stöd till medlemsländer som till exempel Polen och Ungern som i dag anses bryta mot grundläggande fri- och rättigheter. Budgetkommissionär Günther Oettinger räknar samtidigt med att Sverige kommer kompromissa med sin budgetrestriktiva hållning.

I nästa vecka ska EU-ländernas stats- och regeringschefer för första gången diskutera en av de mest omtvistade frågorna i EU – storleken och inriktningen på den kommande långtidsbudgeten. Den sätter ramarna för hur mycket EU kan spendera och på vilka områden mellan 2021 och 2027. En ny idé som lanserats, och stöds av bland annat Sverige, är att kunna villkora ekonomiska stöd till medlemsländerna med att de ska följa de regler och principer som de undertecknat när de gick med i EU.

– Vi arbetar tillsammans med kommissionens rättstjänst [och] förbereder lämpliga lagtexter för att se till att först kommission och de sedan andra institutionerna kan diskutera detta, sade Oettinger när han på onsdagen presenterade kommissionen inspel till mötet.

En ny långtidsbudget är ”en möjlighet att överväga hur kopplingen mellan EU-stöd och respekt för EU:s grundläggande rättigheter kan stärkas”, enligt kommissionen.

Höjd budget väntas

Budgetkommissionär Oettinger är på turné i huvudstäderna för att sondera vad medlemsländerna vill att EU:s budget ska användas till. Utifrån den informationen kommer kommissionen senast i början av maj presentera sitt skarpa förslag.

Enligt Oettinger kommer nivån att ligga på mellan 1,1 och 1,2 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomst, BNI. Den nuvarande långtidsbudgeten, 2014-2020, är på motsvarande runt en procent av BNI.

Räknar med att länder kompromissar

Vissa länder som Sverige och Österrike har redan flaggat att man inte vill betala mer i EU-avgift. Finansminister Magdalena Andersson (S) har flera gånger sagt att Sverige ska vara ”snålast i EU”. Men Oettinger räknar med att de kommer att kompromissa under förhandlingarna.

– Jag är förhoppningsfull att utgångspositionen inte är slutpositionen. Om alla håller fast vid sin egen ståndpunkt och inte går de andra till mötes kommer det inte att gå. Då är det Putin, Erdogan och Trump som går vinnande ur den här striden, sade Oettinger.

Svårt med EU-demokrati

Alla EU-länder har veto om budgeten vilket gör att förhandlingarna ofta blir extra komplicerade.

– Demokrati på EU-nivå är inte så enkel, i synnerhet när det handlar om pengar, sade Günther Oettinger som hoppas att man ska kunna enas innan nästa EU-val.