Handelskommissionär Cecilia Malmström vet inte vad Donald Trump menade med att EU skulle ha en orättvis handelspolitik.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström: EU redo för motåtgärder mot USA

Donald Trump tycker att EU för en orättvis handelspolitik och i USA pratar man om att införa nya tullar på stål delvis riktat mot Europa. Det skulle EU inte acceptera säger handelskommissionär Cecilia Malmström.

– Vi hoppas att konflikter kan lösas med samtal men om de inför oproportionerliga tullar mot vårt stål så är vår bedömning att det skulle strida mot WTO. Det finns internationella regler för hur man får göra sånt här, då kan vi införa motåtgärder, säger Cecilia Malmström (L) till Europaportalen.

Nyligen hotade USA:s president Donald Trump med motåtgärder mot det han kallade EU:s ”mycket, mycket orättvisa” handelspolitik.

USA:s handelsministerium har också sagt att de måste införa tullar på stål med hänvisning till landets säkerhet. Frågan utreds internt inom den amerikanska regeringen och i slutändan är det Donald Trump själv som fattar beslutet.

EU exporterar inga stora mängder stål till USA. 2016 uppgick exporten dit till 4,2 miljoner ton vilket motsvarar ungefär 2,5 procent av EU:s totala produktion. Men frågan är trots det principiellt viktig.  

– Det har vi framfört flera gånger, du kan ju inte utesluta EU av säkerhetsskäl. Vi är ju Natopartners, säger Cecilia Malmström.

”Vet inte vad han är arg på”

Annons

Cecilia Malmström har inte heller fått klarhet i vad Donald Trump syftade på när han kallat EU:s handelspolitik orättvis trots att hon så sent som förra veckan träffade den amerikanska handelsrepresentanten Robert Lighthizer i Davos.

Malmström misstänker att USA:s handelsunderskott gentemot EU kan vara bakgrunden till Trumps utspel. Liksom de tullar som EU har på amerikanska varor.   

– De tycker vi har jättehöga tullar och vi har tullar på en del varor de vill sälja till oss. Men de har ju också en lång radda med jättehöga tullar på andra varor, 40 procent på skor och 35 procent på lastbilar. Så jag vet inte riktigt vad han är arg på, säger Malmström och tillägger att det var just de tullarna som man ville få bort med TTIP.

TTIP skulle bli världens största handelsavtal mellan EU och USA men det förpassades till frysboxen när Trump blev president.

Slutspurt i flera handelsförhandlingar

Medan USA för en mer protektionistisk politik försöker EU dra åt andra hållet och agera förespråkare för global, öppen och fri handel. Malmström säger att hon sett ett ökat intresse från andra länder som vill handla med EU sedan Trump blev vald. Till exempel fick samtalen om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan en knuff så att parterna kunde enas om de sista utestående frågorna.

Just nu pågår intensiva förhandlingar med sydamerikanska länderna i Mercosur där man hoppas bli klar de kommande veckorna samt förhandlingar med Mexiko om ett uppdaterat handelsavtal som man hoppas ro i hamn under årets första kvartal.