Magdalena Andersson tycker att andelen felutbetalningar är för stor i EU:s budget.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen föreslås ansvarsfrihet trots svenskt motstånd

Finansminister Magdalena Andersson ville inte bevilja EU-kommissionen ansvarsfrihet för 2016 års budget men fick lite stöd på finansministermötet i Bryssel.

– Det är som vanligt, konstaterar Magdalena Andersson (S) efter mötet.

Som tidigare år var det bara Sverige, Nederländerna och Storbritannien som röstade nej till att rekommendera Europaparlamentet att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för årsbudgeten, i detta fall för år 2016. En stor majoritet av Anderssons övriga finansministerkollegor gav kommissionen grönt ljus.

Enligt revisionsrätten har andelen felaktiga utbetalningar ur budgeten minskat från 3,8 procent 2015 till historiskt låga 3,1 procent för 2016. Anledningen till att den svenska finansministern trots det inte ville bevilja kommissionen ansvarsfrihet var att andelen felaktiga utbetalningar fortfarande ligger högt över gränsen på två procent som anses godtagbar enligt revisionsrätten.

Sverige påpekar att det är två procent som är acceptabelt och det här ligger över två procent och det tycker inte vi är acceptabelt. Det är viktigt att kommissionen fortsätter att jobba med att få ner felprocenten, sade Magdalena Andersson till Europaportalen.

Bankunionen: låsta positioner

Större splittring i EU-kretsen var det i frågan om EU:s bankunion som också togs upp på mötet. Finansministrarna är fortsatt oense kring hur man ska hantera risker inom bankunionen. Medan vissa länder i södra Europa trycker på för att man solidariskt ska dela på riskerna i de europeiska bankerna redan nu vill Sverige, Tyskland och andra länder att man först ska minska riskerna.  

Det är ganska låsta positioner, sade den svenska ministern.

Andersson uppgav att det pågår en diskussion om hur man ska mäta risk i en bank och att kommissionen, som väntas bli den som ska utföra själva mätandet, behöver titta på det mer i detalj.

Däremot fanns det stöd bland ministrarna kring att EU:s krisfond ESM ska kunna backa upp bankunionens resolutionsfond SRF som ska användas för att lägga ner krisande banker på ett ordnat sätt. I dag finns det 17 miljarder euro, motsvarande 170 miljarder kronor i resolutionsfonden medan ESM har en kapacitet på 500 miljarder euro, motsvarande fem biljoner kronor.

– När det gäller nya uppgifter för ESM finns det stort stöd för att den ska bli en säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden. Det är en viktig del för att göra bankunionen mer trovärdig och motståndskraftig, sade eurogruppens ordförande Mario Centeno efter mötet med euroländernas finansministrar på måndagskvällen.