Den österrikiske juristen Max Schrems. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-dom stärker Facebookmotstånd

EU-domstolen går delvis mot den österrikiske nätaktivisten Max Schrems önskan om att kunna väcka kollektiv talan mot Facebook för att ha brutit mot EU-rätt. Schrems ser dock domen som en seger eftersom individer får rätt att göra det.

Nätaktivisten Max Schrems ville väcka en kollektiv talan tillsammans med runt 25 000 personer mot den amerikanska nätjätten Facebook och dess påstådda brott mot EU-lagar om rätten till privatliv. Men EU-domstolen avslog på torsdagen österrikarens begäran.

”[Schrems kan] i egenskap av en person som övertagit andra konsumenters anspråk inte åberopa behörighetsreglerna vid konsumenttvister för att väcka en kollektiv talan”, heter det i ett uttalande från EU-domstolen

Han, och andra personer, får dock rätt att väcka individuell talan mot Facebook. Schrems, som kritiserat Facebook för att i flera fall ha gjort sig skyldig till överträdelser av dataskyddsbestämmelser av hans Facebookkonto, ser domen som en seger som öppnar för att han kan dra Facebook inför österrisk domstol. Detta eftersom EU-domstolen ger honom rätt i att han bör ses som en konsument.

– Vi kan äntligen gå vidare med fallet. Facebook kommer nu behöva förklara inför en neutral domstol huruvida dess affärsmodell är i linje med stränga europeiska privatlivslagar. Detta är ett stort slag mot [Facebook], sade Schrems i ett uttalande.

Max Schrems har bland annat krävt att österrikiska domstolar ska ogiltigförklara vissa avtalsbestämmelser och förplikta Facebook att betala skadestånd. Men Facebook har hävdat att de österrikiska domstolarna inte är internationellt behöriga och att Schrems inte kan ses om en konsument eftersom han använt sitt Facebookkonto för yrkesmässiga ändamål. Österrikes högsta domstol hade därför bett EU-domstolen i Luxemburg om ett utlåtande.