EU:s utbildningskommissionär, den ungerske nationalkonservative Tibor Navracsics.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kunskap ska stärka arbetsmarknaden

Efter höstens sociala EU-toppmöte i Göteborg lanserar kommissionen nya förslag för livslångt lärande. Kommissionen vill även få unga att känna sig som  européer.

Vid det informella EU-toppmötet i Göteborg i november enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om en social pelare med riktlinjer och rekommendationer på områden som arbetsmarknad och välfärd. På onsdagen lanserade EU-kommissionen tre nya förslag om livslångt lärande och utbildning som en konsekvens av mötet.

– Jag är mycket glad att utbildningens roll för att bygga EU:s framtid är högt på den politiska agendan, sade EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics.

Onsdagens paket innehåller bland annat rekommendationer till medlemsländerna om att stärka livslångt lärande för en föränderlig arbetsmarknad, satsa på bredband i skolor och att stärka IT-kunskaper. Enligt kommissionen väntas nio av tio jobb i framtiden kräva digitala färdigheter samtidigt som nära hälften, 44 procent, av EU:s invånare saknar grundläggande kunskaper om nätet.

Kommissionen vill även fostra entreprenörskap.

– Jag rekommenderar medlemsländerna att se till att alla elever får minst en erfarenhet av entreprenörskap innan de lämnar obligatorisk utbildning, sade Navracsics som även vill se till att fler lär sig koda program och att fler tjejer intresserar sig för naturvetenskap och IT-kunskap.

Mer EU-kunskap

Ett av förslagen går även ut på att utbilda om EU och andra medlemsländer i syfte att motverka populism, främlingsfientlighet och fake news. men även att lära sig mer om EU och andra medlemsländer.

– [Förslaget] fokuserar på att se till att folk förstår och håller sig till våra gemensamma värderingar. Det innehåller steg mot att hjälpa unga lära känna varandra över gränserna och uppleva hur det känns att vara europé, sade utbildningskommissionären.

Utbildning hör till de frågor där EU har lite inflytande och dagens paket innehåller bara rekommendationer och uppmaningar till medlemsländerna.