Sverige får stöd av Tysklands förbundskansler Angela Merkel i kravet på att alla EU-länder ska ta ansvar för flyktingar.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tunga EU-länder kräver omfördelning av flyktingar

En majoritet av EU-länderna står på Sveriges sida och kräver att alla tar ansvar för flyktingar. Men förslaget att skrota tanken på omfördelning av asylsökande får tummen upp av Visegradländerna.  

­– [Omfördelningen] är en omistlig del av det framtida asylsystemet, sade statsminister Stefan Löfven (S) på toppmötet i Bryssel.

Inför torsdagskvällens diskussion om EU:s framtida asylsystem öppnade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk upp för att slopa förslaget om att flyktingar ska flyttas från ett EU-land till ett annat vid hårt migrationstryck mot ett enskilt land. Det möttes av omfattande kritik.  

Och de hårda orden fortsatte på torsdagen möte.

– Han ger inte uttryck för det som majoriteten tycker. Majoriteten menar att vi ska ha en [omfördelning]. Vi har ett gemensamt ansvar för flyktingar, sade Stefan Löfven.

Statsministern fick också stöd från flera tunga EU-länder. Såväl Tysklands Angela Merkel  och Frankrikes Emmanuel Macron poängterade att alla måste visa solidaritet och ta ansvar.

Visegradländerna vill ge pengar istället

Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern – de länder som utgör den så kallade Visegradgruppen är emot en obligatorisk omfördelning. De säger sig också vilja visa solidaritet men inte genom att ta emot flyktingar inom ramen för en omfördelning. Istället vill de, sedan tidigare, ge stöd med finansiella medel.

Visegradsländernas premiärministrar träffade inför toppmötet Italiens premiärminister och utlovade då 35 miljoner euro, motsvarande 350 miljoner euro, för att under italiensk ledning stärka Libyens gränsskydd och därmed hindra migranter att ta sig till EU.

– Det är ett bra projekt som passar vår strategi att lösa migrationskrisen utanför Europa, sade Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš.

Öppna samtal ska bryta dödläget

Asylfrågan och den kontroversiella omfördelningen diskuteras på torsdagskvällen av stats- och regeringscheferna på en informell middag. Tanken är att de ska föra en öppen diskussion utan att det ska resultera i gemensamma skriftliga slutsatser.  

På så sätt hoppas man kunna bryta dödläget i förhandlingarna om EU:s framtida asylsystem.

– Vi kan inte diskutera ett halvår till. Nu måste vi få i gång en process så att vi inte bara sitter i varsin skyttegrav och inget händer, sade Löfven på mötet.

Några omedelbara framsteg är dock inte att vänta. Delvis på grund av att Italien, som tar emot många av de flyktingar och migranter som kommer till EU, inte vill ta i frågan innan det italienska valet i början av mars.  

Enighet om försvar

Innan torsdagskvällens middag tog EU-ledarna upp frågor där de var betydligt mer enade: försvar och sociala frågor. Stats- och regeringscheferna firade skapandet av Pesco, EU:s permanenta försvarssamarbete, där alla EU-länder deltar förutom Storbritannien, Danmark och Malta. På denna punkt har ledarna antagit slutsatser där de säger att man nu snabbt borde sjösätta de 17 gemensamma projekt som man har enats om.

Inom försvarsområdet uppmanas även EU och Nato att fortsätta med sina gemensamma projekt.  

De sociala frågorna togs upp som uppföljning till det sociala toppmötet i Göteborg i november. Där framhöll ledarna vikten av att genomföra de sociala principer som man enats om.

– Det fanns en stark enighet om att ta detta vidare och vi ska följa upp det här, sade Stefan Löfven.

Stats- och regeringscheferna ska ta upp frågan igen i mars och de ger även EU-kommissionen i uppdrag att ta fram förslag på ett system för hur man ska följa upp beslutet om de sociala principerna.