Den svenska utredarens förslag syftar till att skapa laglig vägar för asylsökande in i EU så de slipper riskera livet på sjöodugliga båtar på Medelhavet.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Små chanser för svenskt asylförslag

Svenska regeringens utredare om lagliga vägar för asylsökande vill att sökande ska tillåtas resa in tillfälligt i EU och söka asyl. Frågan är dock om förslaget kommer att antas av EU. Samtidigt sågar Röda korset förslaget som otillräckligt.  

Inom EU finns en diskussion om lagliga vägar för asylsökande in i Europa så att de inte ska riskera sina liv på farliga båtfärder över Medelhavet. I Sverige har en statlig utredning behandlat frågan under ledning av miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm. I utredningen som precis har lämnats in till regeringen vill hon att Sverige driver på inom EU för nya lagliga vägar för asylsökande.  

Istället för att sökande ska ansöka om asyl på till exempel ambassader utanför EU vilket kan skapa oreda vill Ferm att de ska få tillfälliga elektroniska tillstånd att resa till Europa och få sin asyl prövad på plats.

– Idag finns inga lagliga vägar för asylsökande att ta sig till EU. Tusentals människor mister livet årligen när de färdas över Medelhavet i hopp om ett tryggt liv i Europa. Därför behövs lagliga vägar för att söka asyl i EU, säger Maria Ferm i en skriftlig kommentar till Europaportalen.

Förslaget skulle enligt Ferm fungera som komplement till dagens asyl- och kvotsystem. Men bara de som bedöms ha chans att få asyl skulle ges inresetillstånd.

För svensk del kan det handla om 500 personer per år – att jämföra med de dryga 30 000 som sökte asyl i Sverige förra året.

Litet stöd bland EU-länderna

Maria Ferm medger samtidigt att förslaget sannolikt har små chanser att antas av EU-länderna där det råder stor oenighet kring hur man ska hantera flyktingar och hur man ska utforma unionens framtida asylsystem.

– Min bedömning är att de politiska möjligheterna i nuläget inte är särskilt goda. Många medlemsstater har en mycket restriktiv hållning, säger hon.

Maria Ferm tycker trots det att det är viktigt att Sverige tar fram ett konkret förslag som kan drivas fram om tonläget bland medlemsländerna skulle förändras.   

Inte tillräckligt

Svenska Röda korset ser i sin tur positivt på att regeringen har utrett lagliga vägar men är kritisk till förslagen i sig. De ger inte ger tillräckligt skydd till människor på flykt menar man.

Alexandra Segenstedt, migrationsrådgivare på organisationen, tycker att Sverige borde gå i bräschen och visa hur ett system för lagliga vägar till EU skulle kunna se ut.

– Där går utredningen inte hela vägen. De skarpa nationella förslag som skulle behövas har tyvärr lagts som bilaga till utredningen. Vi får aldrig glömma att det här handlar om liv eller död för tusentals människor, säger Alexandra Segenstedt i en skriftlig kommentar.