Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige oroas över gammaldags industripolitik

När EU diskuterar industrins framtid oroas Sverige över att många har en omodern syn på industrin och brist på satsningar i forskning och utveckling. Samtidigt får kommissionen bakläxa av medlemsländerna för bristande handlingsplan.    

Frågan om den europeiska industrins framtid ska diskuteras av europeiska ministrar i Bryssel idag torsdag. Målet som satts upp är att öka industrins bidrag till ekonomin och att den år 2020 ska stå för 20 procent av unionens samlade BNP.

Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) tycker att det målet är ”trubbigt” och att man ofta siktar bakåt istället för framåt i samtalen om den framtida industrin.

– Diskussionen i Europa handlar tyvärr ganska ofta om den renodlade tillverkningsindustrin. Vi måste modernisera bilden av vad industrin är och vilka värden den skapar, säger Mikael Damberg till Europaportalen.

Den svenska ministern anser att begreppet industri måste breddas så att det inte bara omfattar tillverkning utan också industrinära tjänster. Damberg tar lastbilstillverkaren Scania som exempel.

– De har 250 000 uppkopplade fordon i hela världen och de tjänar nog lika mycket på underhåll och service som på själva produktionen av fordonen. Industrin har ömsat form och tagit flera kliv upp i värdekedjan, säger han.

Oro för protektionism

Samtidigt ser den svenska regeringen med oro på ropen om att skydda den traditionella tillverkningsindustrin från internationell konkurrens, framförallt från Asien och Kina. Damberg förväntar sig att flera EU-länder kommer förespråka protektionistiska åtgärder under torsdagens möte.

Från svensk sida vill man snarare möta den globala konkurrensen med ökade satsningar på forskning och utveckling.

– När jag hör andra länder prata om framtidens industristrategi så finns det en stor samstämmighet att forskning och innovation är viktiga delar. Men jag är inte lika säker på att den prioriteringen kommer synas framöver när EU ska diskutera kommande långtidsbudget, säger Damberg.

Däremot väntas ministrarna vara eniga om att det krävs en mer ambitiös framtidsplan för den europeiska industrin än den som EU-kommissionen har lagt fram.

Bakläxa till kommissionen

Tidigare i höstas lade kommissionen fram ett meddelande om en europeisk industristrategi. Ministrarna i rådet tycker dock att kommissionen mest har redogjort för vad man gjort och gör idag på temat och att det saknas en framåtblick. Rådet väntas därför ge kommissionen bakläxa och begära en mer konkret strategi med en tillhörande handlingsplan.