Hoppa till artikelns andra spalt.

Européer lever tio år längre

Européer kan räkna med att leva nästan tio år längre än för 45 år sedan. Men i ett land har den förväntade livslängden ökat med ett kvarts sekel.

Turkiet har sedan 1970 sett den klart största ökningen av den förväntade livslängden i de 28 europeiska OECD-länderna – nästan 24 år. I Sverige är motsvarande ökningen 7,5 år.

I genomsnitt har den förväntade livslängden i de 28 europeiska länderna ökat med 9,5 år sedan 1970.

Längst kan spanjorer och schweizare räkna med att leva, 83 år, medan svenskarna för nöja sig med med drygt 82 år.

I alla västeuropeiska länder kan man räkna med att leva över 80 år. Sedan kommer ett litet glapp till Tjeckien där den förväntade livslängden är knapp 79 år.

Kortast livslängd kan ryssar och litauer räkna med. Det är även de två länder som haft de minsta förbättringen jämfört med 1970. Detta förklarar OECD med den ekonomiska omställningen på 1990-talet efter Sovjetunionens fall och ökningen av ”riskfyllda hälsobeteenden” bland män.

Skillnaden mellan livslängd mellan män och kvinnor är fortsatt stor. I genomsnitt i alla OECD-länder kan kvinnor räkna med att leva drygt fem år längre än män.

Könsskillnaden har dock minskat, delvis tack vara att männen röker mindre än tidigare.