EU:s klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Energiunion i kritiskt läge

Arbetet med EU:s energiunionen har gått in i den svåraste fasen där EU-parlamentet vill gå längre än medlemsländerna, enligt energikommissionär Miguel Arias Cañete.

För knappt tre år sedan lanserades det som kallas energiunionen – en rad EU-förslag som syftar till att bland annat få ned energipriser, minska medlemsländernas beroende av rysk gas och hjälpa till att minska klimatutsläppen. Alla stora lagförslag har lämnat kommissionen och väntar på beslut från lagstiftarna – Europaparlamentet och medlemsländerna.

– VI är nu i den svåraste fasen, sade energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete på fredagen i samband med att den tredje översynsrapporten över energiunionen.

Lagstiftarna står långt från varandra och enligt Arias Cañete har EU-parlamentet tagit en ambitiösare linje och vill gå längre på många punkter än medlemsländerna.

Sedan tidigare har EU målet att alla medlemsländer till år 2030 ska kunna exportera minst 15 procent av landets installerade elproduktionskapacitet till grannländer. För att nå det målet lanserade kommissionen på fredagen nya förslag.

– Det huvudsakliga sättet för att det målet är att snabbt bygga den nödvändiga infrastrukturen, sade Arias Cañete.

Sverige klarar redan målen med marginal medan flera stora länder som Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Polen ännu inte gör det.