Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurons framtid: Försiktig Merkel räcker Macron handen

Angela Merkel ger klartecken till att gå vidare med fördjupningen av eurosamarbetet och ställer sig bakom flera av Emmanuel Macrons reformförslag. Men den tyska förbundskanslerns vision är betydligt beskedligare än den franske presidentens.

Frågan om hur euron och valutaunionen ska stärkas har cirkulerat i EU-kretsar sedan finanskrisen och har fått en knuff i och med brexit och den pågående diskussionen om unionens framtid.

I sitt installationstal som ny fransk president i mitten av maj i år framhävde Emmanuel Macron sina planer för hur han vill se att eurosamarbetet ska fördjupas. Hans första utlandsresa gick till Berlin och Tysklands förbundskansler Angela Merkel där de två lovade en nystart på det tyskfranska samarbetet som EU:s politiska motor.

Men Merkel har legat relativt lågt med sina visioner. På tisdagen höll förbundskanslern sin årliga sommarträff med pressen och gav där viss indikation på vad hon vill om hon vinner det tyska parlamentsvalet i september.

Merkel gick på flera punkter den franske presidenten till mötes. Hon ställer sig bakom en gemensam budget för euroländerna, en eurofinansminister och en europeisk valutafond.

– [En europeisk valutafond är] en mycket god tanke. Den skulle kunna se till att vi blir ännu stabilare och visar världen att vi i euroområdet har alla verktyg i handen för att kunna hantera även oväntade situationer, sade Merkel som tillade att en sådan valutafond skulle kunna utgöra en grund för en gemensam eurobudget, en annat av Macrons idéer.

En sådan budget skulle enligt Merkel dock inte innehålla ”hundratals miljarder euro utan i ett första skede små bidrag”. Hon förespråkar att pengarna i en eurobudget skulle kunna gå till exempelvis att stödja ett euroland i ekonomisk kris som genomför reformer genom investeringar i forskning och utbildning i landet.

Merkel sade sig inte heller ”per se ha något emot” en eurofinansminister men att dennes uppgift måste tydliggöras.

– Man måste bara klargöra – och så långt har vi inte ännu kommit i diskussionerna med Frankrike – vad denne finansminister skulle göra.

Den tyska förbundskanslern nämnde dock inget om Emmanuel Macrons önskan om att euroländerna gemensamt ska kunna låna pengar på den globala valutamarknaden. Ett sådant upplägg möter på stort motstånd i Tyskland.

President Macron meddelade på tisdagen att han avser presentera ett tiotal konkreta reformförslag för EU och euron efter det tyska parlamentsvalet 24 september, enligt Reuters.

EU-kommissionen presenterade i juni sina förslag på hur eurosamarbetet ska fördjupas och stärkas fram till 2025. De fungerar som underlag i den pågående debatten i medlemsländerna och EU-institutionerna.