Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, Japans premiärminister Shinzō Abe och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vid torsdagens toppmöte i Bryssel.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU och Japan eniga om ”banbrytande” frihandelsavtal

EU och Japan har preliminärt enats om det som kan bli världens största handelsavtal. Samtidigt sänder EU en signal till USA och Storbritannien om att isolering inte är rätt väg.

Efter fyra års förhandlingar har EU-kommissionen och Japan ”i princip” enats om ett nytt stort frihandelsavtal. Det står klart på torsdagen i samband med ett extrainsatt toppmöte mellan EU och Japan i Bryssel.

– Detta är födelsen av världens största […] ekonomiska zon. Det sänder en stark signal till världen, sade Japans premiärminister Shinzō Abe som kallade avtalet ”banbrytande”.

Tillsammans står EU och Japan för runt 30 procent av den globala ekonomin.

Signal till Storbritannien och USA

För EU-sidan är avtalet en viktig framgång efter beslutet att Storbritannien lämnar unionen och den amerikanske presidenten Donald Trumps protektionism och frysta TTIP-förhandlingar.

– Det är ett ställningstagande om framtida öppen och rättvis handel. Att stänga sig för omvärlden inte bra för vare sig för näringsliv, den globala ekonomin eller löntagare, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Brexitförespråkare i Storbritannien har länge kritiserat EU för att ta lång tid på sig att sluta handelsavtal.

– I brexitdiskussionerna har vi hört uttalanden om att det inte är värt att vara med i EU eftersom att det är lättare att sluta globala frihandelsavtal utanför EU. I dag har vi visat att detta inte är sant, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Annons

Kommissionsordförande Juncker hoppas att avtalet ska kunna börja gälla ”i början av 2019”, vilket råkar sammanfalla med Storbritanniens utträde ur EU.

Tullar försvinner och handeln kan öka med en tredjedel

Enligt kommissionens beräkningar kan avtalet öka europeisk export till Japan med mer än en tredjedel. Runt 1 500 svenska företag bedriver i dagsläget handel med Japan.

Avtalet kommer bland annat ta bort 99 procent av alla nuvarande tullar på varor mellan EU-länderna och Japan som exempelvis europeiska livsmedel och japanska bilar. För vissa varor kommer det dock en övergångsperiod då tullarna ska fasas ut.

Japanska och europeiska företag ska även få konkurrera i offentliga upphandlingar i varandras länder.

Investeringsskydd ännu inte löst

Att avtalet ”i princip” är klart innebär att det återstår några frågor att lösa. En sådan är ett investeringsskydd för företag som ofta ingår i frihandelsavtal men som under de senaste åren blivit kontroversiellt i vissa EU-länder. Den tidigare ISDS-modellen är utesluten för EU-kommissionen som förespråkar sitt nya ICS-system.

Jean-Claude Juncker förväntar sig dock inga större svårigheter i att få avtalet klart nu när det fått klartecken på högsta politiska nivå.

Det är ännu inte klart om avtalet ses som blandat och därmed måste godkännas i alla nationella och vissa regionala parlament i EU eller om det räcker att EU-parlamentet och medlemsländernas ministrar gör det.