Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-forskare: Paris överlägset kulturellast

Den franska huvudstaden rankas som den kreativaste och kulturellaste staden i EU. Stockholm hamnar dock utanför pallplats.

I en ny sammanställning mäter EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum kultur och kreativitet i 161 städer i de 28 EU-länderna.

– Mitt mål är att placera kultur och kreativitet i centrum för EU:s politiska agenda. Det nya verktyget lyfter fram de europeiska städer som har hittat egna sätt att utnyttja kultur och kreativitet för att driva på utveckling och innovation, skapa nya jobb och förbättra invånarnas livskvalitet, sade kulturkommissionär Tibor Navracsics i ett uttalande.

Ett av syftena är att se hur kultur och kreativite bidrar till social utveckling, ekonomisk tillväxt och nya jobb.

– I tider av viktiga samhällsförändringar och ökad global konkurrens mellan städerna räcker det inte att bara titta på de traditionella källorna till tillväxt och socio-ekonomiskt välstånd. Vi måste också utforska vilken roll kulturen spelar för att få fram dynamiska och innovativa städer med stor mångfald, sade Navracsics.

Klar etta på rankingen är Paris. Därefter kommer Köpenhamn och nederländska Eindhoven. Stockholm kommer först på delad åttonde plats med Dublin.

Forskningscentrumet har även delat upp städer efter befolkningsmängd för en rättvisare jämförelse. I städer med upp till en miljon invånare hamnar Stockholm på fjärde plats efter Köpenhamn, Amsterdam och Lissabon.

I Sverige är ytterligare fyra städer med: Umeå, Lund, Malmö och Göteborg. Göteborg har plats 24 bland städer med mellan 500 000 och en miljon invånare. Malmö plats 15 i städer med mellan 250 000 och 500 000 invånare. Lund ligger på plats sex och Umeå nio bland städer med mellan 100 000 och 250 000 invånare.

Flest städer, som uppfyller minst ett av de tre kraven för att vara med på listan, har Italien följt av Tyskland. Men flest sammanlagda poäng får de tyska städerna.