Förhandling i EU-domstolen i Luxemburg. Arkivbild.

Bild: EU-domstolen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domare avvisar ungerskslovakisk flyktingklagan

EU-domstolens generaladvokat anser att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt.

EU-länderna enades under hösten 2015 om att omfördela 120 000 flyktingar som ankommit Italien och Grekland mellan sig. Fyra länder röstade mot förslaget och två av dem, Ungern och Slovakien, tog därefter frågan till EU-domstolen med motiveringen att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet.

I ett yttrande på onsdagen föreslår EU-domstolens generaladvokat Yves Bot att de två ländernas klagan bör avvisas. Bot anser att EU-fördraget ger ministerrådet rätt att vidta tillfälliga åtgärder i ”tydligt identifierade nödsituationer”.

Generaladvokat Bot ger sammanlagt sju motiveringar till varför han anser att EU-domstolen bör avvisa den slovakiskungerska invändningen mot omfördelningsbeslutet.

"[Omfördelningen] är tillbörlig för att uppnå sitt syfte", heter det.

Onsdagens utlåtande är inte bindande men EU-domstolen brukar i de flesta fall gå på generaladvokatens linje. Slutlig dom väntas senare i år.

I domstolsförhandlingarna har Polen stött Slovakien och Ungern medan Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och EU-kommissionen intagit motsatt hållning.