Den miljöpartistiske riksdagsledamoten Jonas Eriksson tillträder inom kort som ordförande i EU-nämnden.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Grön doldis tar över EU-nämnden

EU-nämndens blivande ordförande Jonas Eriksson har inga planer på att öppna nämndens möten så att de politiska diskussionerna når allmänheten.

Riksdagens EU-nämnd kommer som tidigare rapporterats att få en ny ordförande. Jämfört med sina företrädare Åsa Romson (MP) och Carl Schlyter (MP) är Jonas Eriksson (MP) något av en doldis. Europaportalen fick en pratstund kring hans ambitioner som blivande ordförande för nämnden.

– Jag vill fortsätta traditionen att få bra förankrade inriktningar och att söka stöd för regeringens hållning i EU-arbete. Det är inte så mycket politik i ordföranderollen utan snarare att se till att det finns väldigt bra förutsättningar och tydlighet i den svenska positionen, säger Jonas Eriksson som blir den tredje miljöpartisten på posten sedan riksdagsvalet. 

Riksdagens EU-nämnd är en politiskt mäktig sista instans som en svensk minister måste passera innan hen får åka till Bryssel och företräda Sverige i ministerrådet som tillsammans med Europaparlamentet stiftar nya EU-lagar.

En av dina företrädare, Carl Schlyter, ville reformera nämnden och öppna delar av mötet för den goda diskussionens skull. Är det något du funderat på?

– Jag har inte funderat över mötesformerna. Det är inte en fråga som jag har brottats med, säger Jonas Eriksson.

Europaparlamentet har öppna utskottsmöten men Jonas Eriksson ser inte det som en modell för EU-nämnden.

– Det är ett alldeles utmärkt system för Europaparlamentet som har en helt annan parlamentarisk situation och arbetssätt än vad vi har i svenska parlamentet, säger Jonas Eriksson.

EU-nämnden kan välja att ha öppna eller stängda möten. Som regel är mötena stängda utom när statsministern söker mandat inför ett EU-toppmöte.

– Det finns goda skäl för att de här mötena ska vara slutna eftersom man diskuterar andra länders positioner och förhandlingar gentemot andra länder. Så jag tycker inte det är särskilt konstigt. Men parallellt med EU-nämndens diskussioner är det viktigt att partierna för en diskussion på andra arenor om vad man vill med EU, säger Jonas Eriksson.

Under Europaportalens granskning av EU-nämndens protokoll 2014-2016 framgick regelbundet klagomål från riksdagsledamöter att regeringen skickar underlag sent vilket ger liten tid för riksdagen att ta ställning i olika frågor.

– Det är ingen optimal situation men det är ganska vanligt i politiska sammanhang att man tvingas fatta snabba beslut på sena underlag. Det är den verklighet vi lever i, säger Jonas Eriksson. 

Jonas Eriksson tillträder EU-nämndens ordförandepost i juli.