Simon Palme, förbundsordförande Centerstudenter.

Bild: Malin Stampe

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Flexibilitet får aldrig bli en ursäkt

Kravet på "mer flexibilitet” i EU-samarbetet får inte bli en ursäkt för att inte komma med gemensamma lösningar i frågor som spänner över nationsgränser. Det får inte heller innebära en ursäkt för medlemsländer att slippa undan ansvar, skriver Simon Palme, ordförande Centerstudenter i replik till Max Andersson (MP) och Peter Wahl.

Europaparlamentarikern Max Andersson (MP) föreslår tillsammans med Peter Wahl från den tyska tankesmedjan WEED en “tredje väg ut ur EU:s kriser” (Europaportalen 170607). Andersson och Wahl argumenterar för ett Europasamarbete byggt på flexibilitet, där olika medlemsländerna deltar i olika utsträckning i olika samarbeten inom unionen.

Centerstudenter håller med debattörerna om att det är en bra idé att låta de medlemsländer som vill gå särskilt långt i samarbetet göra det. Ett framtida exempel skulle kunna vara försvarspolitiken inom Östersjöområdet, där vi har uppenbara gemensamma intressen.

Däremot är vi bekymrade över hur vagt Andersson och Wahl beskriver vilket slags samarbete som de vill se. Ett EU byggt på flexibilitet beskrivs som en väg bort ifrån fördjupad integration på avgörande områden. Men “mer flexibilitet” får inte bli en ursäkt för att inte komma med gemensamma lösningar i frågor som spänner över nationsgränser. Detta inkluderar inte bara miljöpolitiken som Andersson och Wahl föreslår, utan även områden som utrikes-, säkerhets- och rättspolitiken. EU-samarbetet på dessa avgörande områden måste utvecklas, inte avvecklas.

Ett EU-samarbete som går i olika hastigheter får inte heller innebära en ursäkt för medlemsländer att slippa undan ansvar. Problemet som alltför få politiker talar om är att medlemsstaterna ofta inte lever upp till sina förpliktelser. Medlemsländerna måste ta ansvar i större utsträckning och genomföra den lagstiftning som unionen gemensamt har förhandlat fram. Många gånger upplevs EU som ineffektivt när det faktiskt är medlemsstaterna som inte är effektiva med att implementera och följa EU-direktiv och förordningar.

En vision för EU

Det är bara genom att måla upp en vision av EU som vi tror på som vi kan erbjuda ett alternativ till aggressiv nationalism, populism och protektionism. Unionen behöver hitta tillbaka till sin legitimitet genom att demokratiseras och förbättra såväl maktdelningen som ansvarsutkrävandet. Centerstudenter vill därför se:
 

1.      Mer samarbete på avgörande områden. EU-kommissionen behöver bli bättre på att tydliggöra var EU-kompetens ska råda; med andra ord var det finns tydliga EU-gemensamma mervärden, när de presenterar ny politik. Exempelvis finns det tydliga mervärden inom gränsöverskridande områden såsom miljö-, utrikes- och rättspolitiken.

 

2.      Utveckla de fyra friheterna. EU:s grundpelare ska fortsatt vara den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer. Det innebär att vi måste återställa den inre rörligheten och utveckla den inre marknaden inom både energipolitik och digitala tjänster.

 

3.      Mer transparens. Det är både anmärkningsvärt och beklagligt att medborgare inte kan följa diskussioner och omröstningar när regeringarna sammanträder i Bryssel och ska fatta de slutgiltiga besluten i ödesfrågor. Ministerrådet behöver få större krav på sig att arbeta för ett transparent beslutsprocess där medlemsländernas positioner och polit¬iska ställningstagande faktiskt registreras och protokollförs.
 

Medlemsländerna måste ta större ansvar för att implementera EU-lagstiftning. Inom miljö-, utrikes- och rättspolitiken krävs ytterligare integration. Avgörande EU-samarbete ska utvecklas, inte avvecklas.
 

Simon Palme
Förbundsordförande Centerstudenter