EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ultimatum till Polen och Ungern

Senast inom en månad ska Ungern och Polen börja ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram. Sverige tillhör de länder som tagit emot minst antal flyktingar från Grekland och Italien.

Under 2015 enades EU-ländernas migrationsministrar att omfördela asylsökande som ankommit Grekland eller Italien. Men hittills har tre länder ännu inte tagit emot en enda flykting inom programmet. På tisdagen ökade EU:s migrationskommissionär, den konservative greken Dimitris Avramopoulos, trycket på länderna.

– Det kan inte vara så att en majoritet av medlemsländerna anstränger sig i sann europeisk anda medan andra fortsätter att inte visa solidaritet. Därför uppmanar jag Polen och Ungern, som inte omflyttat en enda person i behov av skydd, att börja göra det nu, sade Avramopoulos.

De två länderna får en månad på sig att inleda omfördelningen från Italien och Grekland.

– Om inga åtgärder vidtagits av dem innan nästa [migrationsrapport] i juni kommer kommissionen inte att tveka att utnyttja sina befogenheter i fördraget och inleda överträdelseförfaranden, sade Dimitris Avramopoulos som även anmanade Tjeckien att återuppta omfördelningen.

Att det tredje landet som inte tagit emot flyktingar inom programmet, Österrike, inte får samma uppmaning beror enligt Avramopoulos på att landet lovat att inleda mottagandet.

Men Polens nationalkonservativa premiärminister Beata Szydło vägrar lyda kravet och säger att det ”inte finns något avtal” mellan medlemsländerna att omfördela flyktingar.

– Polen kan inte acceptera flyktingar, sade Szydło på tisdagen, rapporterar Polskie Radio.

Inte heller Ungern ser ut att följa uppmaningen.

– Regeringens ståndpunkt är att Ungern redan bidragit betydligt till europeisk solidaritet genom att ha åtagit sig lejonparten av gränsskyddet. Bryssel borde snarare koncentrera sig på gränsskydd istället för att sprida konsekvenserna av sin egen misslyckade politik, sade den ungerske statsrådssekreteraren Csaba Dömötör till nyhetsbyrån MTI.

Kommissionären uppmanade även en rad andra medlemsländer att skynda på omflyttningen. I dagsläget har drygt 18 000 av de utlovade drygt 98 000 asylsökandena omfördelats. Tidsfristen löper ut i september.

Ännu har inget medlemsland tagit hela sin kvot. Bäst till ligger Malta och Irland. Sverige, som tidigare hade ett undantag från omfördelningen, hör till de länder som tagit emot minst i förhållande till vad man utlovat, endast en procent.