EU-kommissionärern Frans Timmermans och Jyrki Katainen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Inga fler hemliga handelsavtal

Sverige lyfts fram som förebild när EU-kommissionen vill väcka debatt om globaliseringens konsekvenser.

I det pågående arbetet med att definiera EU:s framtid lade EU-kommissionen på onsdagen fram ett diskussionsunderlag om hur globaliseringens effekter ska hanteras.

– Det är mycket viktigt att vi har en debatt om hur vi ska tämja globaliseringen. Globaliseringen måste fungera för alla européer så att frihandel blir rättvis handel, sade Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat och EU-kommissionens förste vice ordförande.

Ämnet har hamnat på dagordningen dels på grund av att globaliseringsmotståndet i EU utnyttjats av populister, dels den debatt som uppstått kring EU:s handelsavtal med Kanada och USA.

Den finländske konservative kommissionären Jyrki Katainen lyfte fram Sverige som ett bra exempel på att frihandel, globalisering och social rättvisa kan gå hand i hand.

Annons

– Handel är inte bara en hobby för svenskar. Det är en grundläggande del av landets affärsmodell. [Sverige] har alltid hållit sin konkurrenskraft starkast i världen för att vinna de upphandlingar som krävs för att finansiera välfärdssamhället, sade Katainen som pekade på att det finns ett samband i EU-länderna mellan hur öppna de är för handel och hur ekonomiskt jämlika de är.

Några förslag på hur globaliseringen ska hanteras som diskussionsunderlaget lyfter fram är rättvisare omfördelning av de vinster som handeln ger och vidareutbildning när vissa typer av jobb försvinner.

– Detta är helt avgörande för att säkerställa sammanhållning och solidaritet, sade Timmermans

De båda kommissionärerna slår fast att EU även i framtiden måste sluta handelsavtal och att protektionism och isolering inte är rätt väg att gå. Men sådana avtal måste ta en ny form med regler mot skatteflykt, social dumping och statliga subventioner.

– Jag tror inte det någonsin kommer ett nytt handelsavtal i stängda rum. Alla framtida handelsavtal kommer att baseras på en stor offentlig debatt för att få bort nonsens men även för att lösa verkliga problem, sade Timmermans som menade att en ny modell för tvistelösning måste hittas.

Diskussionsunderlaget skickas nu ut i medlemsländerna. Utifrån den respons som kommissionen får väntas ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga linjetal i september komma med konkreta förslag.