Hoppa till artikelns andra spalt.

Ljusare tider spås i EU

Nästan all EU-länders ekonomiska prognoser skrivs upp av Internationella valutafonden, IMF.

Internationella valutafonden, IMF, beräknar i sin senaste ekonomiska prognos en svensk tillväxt i år på 2,7 procent, vilket är något högre än regeringens beräkningar. Jämfört med IMF förra prognos från oktober i fjol är det en uppjustering av tillväxten med knappt 0,1 procentenhet.

För EU som helhet skriver IMF upp sin prognos från tidigare 1,7 till 2,0 procent. I de allra flesta EU-länder ser ekonomin ut att bli starkare än IMF trodde i höstas. Den största uppskrivningen av tillväxten har Storbritannien där den fördubblas från en till två procent.

Den problemtyngda grekiska ekonomin nedjusteras dock från tidigare beräkningar. Även de tre baltländernas och Italiens prognoser är dystrare än i höstas

Högst tillväxt i år väntas Rumänien och Malta få.