Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Bild: Ninni Andersson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen: Fortsatt djup oenighet om ny flyktingpolitik

Med bara månader kvar till deadline är EU-länderna långt ifrån en ny gemensam migrationspolitik. Migrationsminister Morgan Johansson hoppas dock på Libyen.

Förhandlingar om en ny asyl- och migrationspolitik i EU har pågått sedan oktober förra året. På måndag och tisdag möts EU-ländernas migrationsministrar i Bryssel för att försöka komma vidare i förhandlingarna. Även om medlemsländernas ledare vid decembertoppmötet pekade ut sommaren som deadline för enighet har, när halva tiden återstår, mycket lite hänt vid förhandlingsbordet. Enligt den svenska regeringen råder “fortsatt djup oenighet” om förslaget om en automatisk omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna.

– Trögt. Vi står fortfarande långt ifrån varandra i fördelningsfrågan, sade  justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till Europaportalen på fredagen när han sammanfattade förhandlingsläget.  

Frågan om att fördela asylsökande mellan EU-länderna har varit kontroversiell ända sedan kommissionen första gången kom med ett liknade förslag. Då 2015 beslutade ministerrådet att tillfälligt och fram till september i år flytta närmare 100 000 asylsökande från Grekland och Italien. Med sex månader kvar har bara drygt 14 000 asylsökande kommit vidare till andra medlemsländer. 

Diskussion om fler återvändande migranter
En av nästa veckas viktigare punkter är att diskutera hur man ska förmå flera av de som fått avslag på sin asylansökan att återvända till sina hemländer.

– Vi behöver ha ett bättre samarbete med tredjeländer och försöka teckna avtal också på europeisk nivå med tredjeländer, sade Morgan Johansson och tillade som exempel att  EU:s ramavtal med Afghanistan har banat vägen för ett svenskt avtal om återvändande från Sverige till Afghanistan vilket han anser fungerat bra.

Efter att migrantvägen via Turkiet till EU i praktiken stängts kommer den senaste tidens stora flyktingström via Libyen. Trots att landet är svårt drabbat av inre konflikter och allmän laglöshet tror Johansson att EU kan få till överenskommelser för att begränsa antalet migranter därifrån.

– EU behöver medverka till att stabilisera Libyen. Det handlar framförallt om att hjälpa dem så att de kan klara av att bevaka sin kustlinje, sade Morgan Johansson. På Europaportalens motfråga huruvida det över huvud taget går att stabilisera Libyen just nu svarade ministern att det är svårt  men vi måste i alla fall försöka.