EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: EU:s framtid – inget simpelt val

Skapandet av en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa ekonomisk brottslighet är ett bra exempel på att EU-samarbetet aldrig är svart eller vitt. Det skriver EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionär Věra Jourová.

Här om veckan diskuterade Europeiska rådet EU:s framtid med 27 medlemsländer, med utgångspunkt i EU-kommissionens vitbok. Samtidigt fattades ett anmärkningsvärt beslut: 17 EU-länder kommer att ta steget och – för första gången – inrätta en europeisk åklagarmyndighet. Detta kommer i hög grad att förbättra de medverkande ländernas förmåga att bekämpa ekonomisk brottslighet och skydda EU:s skattebetalares pengar.

Inom kort kommer EU:s oberoende åklagarmyndighet att kunna utreda vissa gränsöverskridande ärenden och väcka talan mot brottslingar direkt vid nationella domstolar. I ett läge då ”mer EU” inte är den allra populäraste idén kan detta djärva steg att dela suveränitet tyckas förvånansvärt. Men att inskränka diskussionen om EU:s framtid till ett simpelt val mellan mer eller mindre EU är vilseledande och alltför förenklat. Faktum är att det här är ett utmärkt exempel på en möjlig väg framåt för EU-27: de som vill ha mer gör mer, och håller dörren öppen för andra som vill ansluta sig till dem senare.

50 miljarder euro i momsbedrägerier

Varje år går EU-länderna miste om minst 50 miljarder euro i momsintäkter på grund av internationella bedrägerier. Detta sker genom att bedragare köper varor från ett annat EU-land utan att betala moms och därefter säljer varorna vidare i hemlandet till ett högre pris inklusive moms, men utan att låta skattemyndigheten ta del av momsintäkterna.

Att inte agera mot sådana fall drabbar såväl de offentliga finanserna som unionens trovärdighet. Varje år tjänar den gränsöverskridande organiserade brottsligheten miljardbelopp på att kringgå nationella regler och undgå åtal. Trots extremt strikta regler och kontroller lyckas brottslingarna även stjäla EU-medel med hjälp av liknande metoder. Detta måste få ett slut.

Nationella åklagare gör redan ett utmärkt jobb, men de har begränsade möjligheter att bekämpa omfattande ekonomisk brottslighet över gränserna, och det tar lång tid. De kan samarbeta tillfälligt i gemensamma utredningsgrupper, men det är ofta omständligt och tidskrävande. De är helt enkelt inte rustade att beslagta pengar eller bevis utomlands och göra snabba utredningar samtidigt i flera länder.

Snabba utredningar i hela EU

Europeiska åklagarmyndigheten kommer att kunna bidra med det som saknas: snabba utredningar i hela EU och informationsutbyte i realtid. Åklagarmyndigheten kommer att arbeta med delegerade åklagare från vart och ett av de 17 länder som medverkar, sammanföra deras sakkunskap och samordna arbetet på EU-nivå. Syftet är att skapa en stark, oberoende och effektiv myndighet som kan utveckla den expertis som krävs för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i EU. Den kan jämföras med den italienska åklagarmyndigheten för maffiabekämpning som under de senaste 20 åren haft stora framgångar med att bekämpa kriminell maffiaverksamhet.

17 medlemsländer kommer nu att gå vidare med detta, och vi är övertygade om att fler kommer att ansluta sig inom kort. Vi förväntar oss att 19 eller t.o.m. 20 länder kommer att vara med från början. Kommissionen arbetar alltid för alla unionens medlemsländer, och denna politiska åtgärd är öppen för alla.

Måste dra åt samma håll

De som vill gå vidare och infria skattebetalarnas förväntningar bör få göra det. Det här är ett exempel på hur vi kan göra mer med de länder som vill göra mer. Det förekommer redan i dagens EU, med euron, Schengen och EU-patentet. Och nu är det inte längre bara på det ekonomiska området som det sker.

Med EU-kommissionens vitbok från den 1 mars lanserades en bred diskussion om framtiden för ett enat EU med 27 medlemsländer. Det finns flera olika vägar att välja mellan. Dynamiken kring frågan om en europeisk åklagarmyndighet visar en sak väldigt tydligt: ytterligare europeisk integration – t.o.m. på känsliga områden som rättsväsendet – är en realistisk möjlighet. Alla måste inte gå vidare i samma takt, men alla måste dra åt samma håll.

 

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet