Hoppa till artikelns andra spalt.

Allt fler EU-länder når miljömål

Fler än vart tredje EU-land har redan klarat sina mål om andel förnyelsebar energi år 2020.

Sverige var ett av de första EU-länder att klara sitt nationell mål om andel förnyelsebar energi vilket skedde 2012. Därefter har allt fler medlemsländer klarat sina mål, under 2015 var antalet elva. Det visar nya siffror från Eurostat.

De länder som är längst från att klara målen i dagsläget är Nederländerna och Frankrike.

Högst andel förnyelsebar energi under 2015 hade Sverige med över 50 procent. Lägst andel hade Luxemburg: fyra procent.