Moderatledaren Anna Kinberg Batra säger nej till en social pelare i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

AKB varnar för minskat svenskt EU-stöd

Moderatledaren Anna Kinberg Batra varnar för att dagens breda stöd för ett svenskt EU-medlemskap riskerar att minska om EU inte gör nytta och leverera resultat. Samtidigt kritiserar hon Socialdemokraterna för övertro på nya EU-strukturer.

Partiledaren Anna Kinberg Batra (M) säger på torsdagen att det framförallt är den ekonomiska politiken och synen på överstatlighet i EU som skiljer Moderaternas EU-vision från Socialdemokraternas.

– Jag tycker inte att allt jag tycker är bra ska göras på Europanivå. Jag vill använda Europasamarbetet för det vi inte klarar själva, säger Anna Kinberg Batra till Europaportalen. Enligt henne föreslår Socialdemokraterna av och till nya EU-strukturer som innebär att makt flyttas från medborgare och länder till Bryssel ”utan att det med säkerhet gör nytta”.

Är det någon speciell struktur du tänker på som Socialdemokraterna till skillnad från Moderaterna vill ha?

– Vi har återkommande diskussioner om socialt protokoll, social pelare, det vill säga strukturer för europeisk socialpolitik. Jag tycker att ett socialt Europa börjar med att människor kan gå till jobbet på morgnarna och ha mat på bordet och att vi har ett fungerande samarbete och ordentlig frihandel. Därifrån kommer jobben och tryggheten. Att bygga nya strukturer säkrar inte jobben för någon utom byråkraterna.

I slutet av april väntas EU-kommissionen föreslå en social pelare vilket är samlingsnamnet på olika mål för arbetsmarknaden och den sociala politiken i EU.

Ska EU ha en social pelare?

– Jag tycker inte vi ska bygga en sådan. EU är som ett hus som stått i sextio år och det har gått väldigt bra. Men när grunden skakar och det måste man säga att den gör just nu, inte minst när britterna lämnar, då tycker jag det är fel tillfälle att bygga nya våningar på huset. Fokus på kärnuppgifterna är viktigare.

Samtidigt som Anna Kinberg Batra lyfter EU-samarbete till skyarna som “fantastiskt” och poängterar att: EU är världens bäst fungerande samarbete mellan demokratiska länder, höjer hon en varningens finger för att det kan bli för mycket av det goda.

– Det förs diskussioner bland euroländerna om att gå vidare med gemensam finanspolitik. Det vore olyckligt. EU behöver inte mer av överstatlighet och särskilt inte längre avstånd mellan väljare och valda.

– Vi har ju en förtroendekris där väljarna ser att EU inte klarar jobben och konkurrenskraft. Vi halkar efter andra regioner i världen och vi klarar inte den migrationskris som alla människor ser är internationell och måste lösas tillsammans. Innan vi har gjort det kan man inte gå vidare med att fördjupa samarbetet och i värsta fall öka avståndet mellan väljare och valda.

Vad tror du är den viktigaste lärdomen av brexitomröstningen förra året?

– Precis det här. Brexit handlade om besvikelse och för lite förtroende för ett projekt som gör nytta för oss och tror man inte på det så finns det en risk att man ger upp. Det hände i Storbritannien och det kan hända i Frankrike.

Kan det hända i Sverige?

– Att man tappar förtroende för det europeiska samarbetet kan hända överallt. Förtroende förtjänas genom att visa nytta och göra nytta och det gäller i allra högsta grad på Europanivå.

Sverige tillhör de medlemsländer där stödet för EU-medlemskapet är som störst enligt en undersökning från Europaparlamentet. Den svenska statistikbyrån SCB raporterade så sent som i december att stödet för EU i Sverige ökat. Men det kan vända menar moderatledaren.

– Även vi måste se att EU gör nytta. Om EU-budgeten fortsätter att svälla medan andra EU-länder inte tar ansvar för till exempel migrationskrisen då finns det stor risk att förtroendet minskar även i Sverige, säger Anna Kinberg Batra.