Sedan 2011 har kommissionen varnat Sverige för en bostadsbubbla. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen varnar för svensk bostadsbubbla

För sjätte året i rad varnar EU-kommissionen Sverige för läget på bostadsmarknaden.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ekonomiska rapporter om tillståndet i  medlemsländerna. I dem analyseras ekonomiska och sociala frågor, så kallade obalanser, i länderna.

Kommissionen anser att Sverige fortfarande har obalanser i sin ekonomi och att landet måste göra mer för att hantera dem.

”Sverige har gjort måttliga framsteg i att hantera de landsspecifika rekommendationerna från 2016”, skriver kommissionen i sin rapport över Sverige.

Kommissionen varnar bland annat för höga och stigande bostadspriser och att ”de privata skulderna fortsätter att öka från redan höga nivåer”. Dessutom anses banksektorn fortfarande vara sårbar på grund av bolåneexponeringen.

I rapporten varnas för att ”det kan bli spridningseffekter på grannländer eftersom svenska bankkoncerner är systemviktiga i den nordiskbaltiska regionen”.

Kommissionen menar att medvetenheten om de ökande riskerna i Sverige är stor men att de åtgärder som vidtagits ”hittills inte varit tillräckligt för att hantera överhettningen på bostadsmarknaden”.

EU-kommissionen har i sina rapporter sedan 2011, det första året granskningarna gjordes, varnat för läget på den svenska bostadsmarknaden.

Generellt pekar kommissionen på att trenden är positiv i de flesta medlemsländer med ökad tillväxt och minskad arbetslöshet. Finland, som sedan några år tillbaka haft stora ekonomiska besvär, har kommissionen flyttat från till gruppen länder som inte anses ha några obalanser längre.