Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler arbetstagare skickas till Sverige

Antalet utländska arbetstagare som jobbar tillfälligt i Sverige fortsätter att öka.

Sammanlagt registrerades närmare 48 000 utländska arbetstagare under 2016 vilket är en ökning med tolv procent jämfört med föregående år. Det är en trend som varit stadig sedan utländska företag blev tvungna att registrera utstationerade arbetare vid Arbetsmiljöverket den första juli 2013.

– Tittar vi på siffrorna på årsbasis, ser vi att antalet anmälda utstationerade arbetstagare har ökat med nära tolv procent varje år, sade Maja Todorovic, systemförvaltare för utstationeringsregistret, i ett uttalande.

Flest arbetare kom från Polen, drygt var femte person, därefter Litauen. Jämfört med tidigare år har antalet utstationerade från Tyskland – ett av toppländerna – minskat markant.

Den största ökningen av utstationerade mellan 2015 och 2016 stod Frankrike för med en femdubbling av antalet utsända arbetstagare. Antalet från Tjeckien och Thailand hade under samma period dubblerats.

Närmare hälften av de utstationerade jobbar inom byggbranschen.

Drygt hälften av dem arbetade i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men detta är en minskning jämfört med tidigare år då en ännu större andel anställdes i något av storstadsområdena.