Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länderna använder mindre energi

Även om EU-ländernas energiförbrukning har ökat något är den markant lägre än toppnivån strax innan finanskrisen.

EU-länderna nådde sin högsta nivå i energiförbrukning 2006. Användningen har därefter minskat med närmare tolv procent fram till 2015, visar uppgifter från Eurostat. Jämfört med året innan, 2014 som hade den lägsta förbrukningen på närmare 30 år, har det dock skett en mindre ökning.

Den största minskningen sedan 1990, det första året i Eurostats statistik, har skett i de nyare medlemsländerna i Central- och Östeuropa. I Sverige har minskningen med fyra procent bara varit marginellt större än EU-snittet.

Sett till befolkningsstorleken hade Sverige under 2015 den femte största energiförbrukningen. Högst förbrukningen i förhållande till invånarantalet hade Luxemburg och Finland.

Under 2015 utgjorde fossila bränslen nästan tre fjärdedelar av energianvändningen i EU. Jämfört med 1990 är det en minskning med tio procentenheter.

Minst andel fossila bränslen i sin energimix har, med bred marginal, Sverige där den i förfjol uppgick till 30 procent.