Riksdagsledamot Sofia Damm (KD).

Bild: Riksdagen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ta fram ny strategi mot diktaturens Vitryssland

Sveriges regering borde försöka föra situationen i Vitryssland högre upp på EU:s agenda. Vi föreslår fyra åtgärder. Det skriver Sofia Damm (KD) och Mario Shevchenk (KD).

Diktaturen Vitryssland har helt hamnat i medieskugga. Valet av Donald Trump till ny president i USA, kriget i Syrien, flyktingsituationen, Brexit och Rysslands stormaktsambitioner med dess illegala annektering av Krim överskuggar mediarapporteringen.

EU:s ledare försöker samtidigt orientera sig i något som närmast liknar en ny världsordning, samt att hantera migrationsströmmarna.

Men historien borde ha lärt oss att det inte går att blunda för vad som sker i EU:s närområde. Det går inte att blunda för det förtryck som Vitrysslands president Lukasjenko fortfarande utsätter sin egen befolkning för.

Regimen har inlett en sorts charmoffensiv för att få igång handeln med EU-länder. Nyligen presenterades nya visumregler som öppnar upp för medborgare i 80 länder att vistas upp till fem dagar utan visum i landet. Detta för att underlätta för affärsutbyten och turism. Troligtvis vill Vitryssland minska beroendet av Ryssland och förbättra den skamfilade bilden av landet i Väst. Till sammanhanget hör att Vitrysslands ekonomi fortfarande är mycket skakig, där inflationen under 2016 beräknas ha uppgått till över tio procent.

Ingen demokrati i sikte
Det är självfallet positivt att landet öppnar sig mot EU och västvärlden, men dessvärre ser landets oppositionspolitiker och demokratiaktivister ingen ljusning. Deras utrymme är fortfarande mycket begränsat. Regimen kränker fortsatt de mänskliga rättigheterna. Det gäller yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten för demokratiaktivister och andra att anordna fredliga protester.

All sorts oppositionell verksamhet är fortfarande strikt förbjuden. Varje försök att protestera eller demonstrera utan tillstånd ger böter på 500 euro per person. Vissa aktivister riskerar även att förlora sina jobb, då arbetsgivaren hotar med uppsägning vid engagemang i icke-statliga organisationer.

Under förra årets parlamentsval valde de demokratiska kandidaterna att hoppa av i sista sekund efter påtryckningar från sina arbetsgivare. Flera trotsade hoten i sin kamp för demokrati. Priset blev högt. De fick sparken och har fortfarande problem att hitta jobb då de är svartlistade.

Fyra punkter för ny politik
EU och Sverige måste ge de demokratiska krafterna fortsatt stöd. Vi föreslår att:

1. EU bör, efter förra årets sanktionslättnader, förtydliga sin position gentemot Vitryssland och uppdatera färdplanen. I diskussioner om den politiska framtiden bör EU, på både tjänstemannanivå och på politisk nivå, alltid ha kontakt med den demokratiska oppositionen.

2. Om EU öppnar upp ytterligare mot Vitryssland, till exempel genom visumfrihet för vitryssar i EU, måste samtidigt krav ställas på ökad respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Fortsätt att fördöma regimens återupptagande av användning av dödsstraffet.~

3. Ta fram en ny Vitrysslandsstrategi med syftet att stödja grupper och organisationer som arbetar för demokratiutveckling i landet.

4. Sverige bör införa en särskild biståndsstrategi som enbart inriktas på att ge stöd till människorättsaktivister som inte ges stöd på andra sätt. Det kan vara mindre grupper, enskilda journalister, personer som rapporterar om mänskliga rättigheter. Det kan handla om att ge stöd till personerna så att de kan verka, leva mer värdigt och få kontakt med omvärlden.

Sveriges regering borde försöka föra situationen i Vitryssland högre upp på EU:s agenda. Sverige måste kräva att eventuella närmanden mot Vitryssland villkoras med krav på förbättringar för landets folk.

Sofia Damm (KD)
Riksdagsledamot

Mario Shevchenko (KD)
Kristdemokratiskt internationellt center