Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och EU:s migrationskommissionär, den konservative greken Dimitris Avramopoulos. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige ogillar EU-plan för flyktingar

Migrationsminister Morgan Johansson kritiserar EU-kommissionens besked att flyktingar ska börja skickas tillbaka till Grekland. Ministern pekar även på svårigheter att enas om nya asylregler.

EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos meddelade på torsdagen att medlemsländerna från och med 15 mars nästa år ska börja skicka tillbaka vissa grupper av flyktingar till Grekland.

Sedan både EU-domstolen och Europadomstolen 2011 dömde ut det grekiska flyktingmottagandet skickar övriga medlemsländer inte tillbaka migranter till landet trots att EU:s så kallade Dublinregler föreskriver det.  

Dimitris Avramopoulos lyfte fram fyra orsaker till att man kommer rekommendera andra medlemsländer att skicka tillbaka asylsökande till Grekland om de registrerats där efter mars 2017.

– Asylsökande måste veta att de inte kan förflytta sig och att om de gör de så skickas de tillbaka, sade Avramopoulos.

Fyra orsaker till rekommendationen
1. Situationen för migranter i Grekland har förbättrats sedan 2011
2. Att skicka tillbaka asylsökande kan öka andra EU-länders vilja att ta emot flyktingar via omfördelningsprogrammet.
3. Nya Dublinregler håller på att förhandlas fram.
4. Ett fullt fungerande Dublinregelverk är enligt kommissionen en nyckeldel i att återställa Schengensamarbetet.

Sverige skeptiskt

Kommissionens förslag måste godkännas av medlemsländerna och nationella domstolar. Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är dock skeptisk.

– Situationen i Grekland är allvarlig och den har inte blivit bättre den senaste tiden, sade Johansson i Bryssel.

Han menar att fokus istället bör läggas på att hjälpa Grekland och pekade på att bara runt 8 000 migranter omfördelats till övriga medlemsländer. 

Migrationsministern får medhåll av mänskligarättighetsorganisationen Amnesty som menar att det är ”omåttligt skenheligt” av kommissionen att insinuera att läget är Greklands fel. 

Svåra förhandlingar bland EU-länderna

Samtidigt pågår förhandlingarna i ministerrådet om nya asylregler i EU. Morgan Johansson menar dock att det går trögt under det nuvarande slovakiska ordförandeskapet. 

– Vi står fortfarande långt ifrån varandra, sade Morgan Johansson på torsdagen.

Slovakerna lanserade tillsammans med Tjeckien, Ungern och Polen tidigare i höstas begreppet ”flexibel solidaritet”. Med det avsåg de att de EU-länder som inte ville ta emot flyktingar i stället kunde hjälpa till med pengar eller skicka tillbaka migranter som inte fick uppehållstillstånd. Enligt Johansson har detta begrepp nu dock bytts ut till ”effektiv solidaritet”.

– Det spelar ingen roll vad ni kallar det. Det finns två problem med det som de hittills presenterat. Det ena är att det inte är effektivt och de andra är att det inte är solidariskt, sade Johansson.

Inga åtgärder än

Migrationskommissionär Avramopoulos vill öka på omfördelningen av flyktingar från Grekland och Italien till övriga länder. EU-kommissionen har möjlighet att dra de länder som inte tar emot några flyktingar inför domstol med enligt Avramopoulos är det än så länge tid att göra det.

Kommissionen meddelade även att man drar tillbaka sina överträdelseförfaranden mot Italien och Grekland för att länderna inte följt EU-regler om att alla migranter måste registreras och lämna fingeravtryck när de anländer ett EU-land.

Dublinreglerna
De så kallade Dublinreglerna säger att en asylansökan ska behandlas i det första EU-land som en migrant ankommer.