Annons

Arbetsgivarerepresentanten tysken Bernd Dittman i debatt på EESK:s decembermöte i Bryssel.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Het debatt om likabehandling i arbetslivet

Utstationering av arbetstagare och förändringar av tullunionen med Turkiet vållade debatt på EESK:s senaste möte i Bryssel. Det skriver Ellen Nygren, LO-representant i Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK.

Under Europeiska ekonomiska sociala kommittén EESK: s decembermöte antogs ett yttrande om utstationering av arbetstagare och förändringar av tullunionen med Turkiet.

Debatten om utstationering blev lång och visade tydligt att det finns stora åsiktsskillnader. EESK välkomnar kommissionens åtagande att arbeta för en fördjupad och mer rättvis inre marknad, som en av de främsta prioriteringarna under mandatperioden. Kommittén stöder i princip kommissionens förslag till omarbetning av direktivet om utstationering av arbetstagare.

Principen om lika lön för lika arbete på samma plats är en hörnsten för sociala rättigheter i Europa. Det kan låta självklart, men ändå var det kring likabehandlingsfrågan som det mesta av debatten kretsade. EESK anser att kollektivavtal ska utgöra riktmärket för lönenivåerna. Dessutom ville majoriteten se ett tydliggörande i direktivet om att det anger en minimistandard och inte en övre gräns.

Även handelsförbindelserna mellan EU och Turkiet och modernisering av tullunionen debatterades livligt. Handeln är idag begränsat till industrivaror och vissa bearbetade jordbruksprodukter. EESK anser att Turkiet är en viktig partner och att det finns tillräcklig politisk vilja att utöka samarbetet under förutsättning att grundläggande europeiska värderingar som principerna om demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter alltid kommer att respekteras. Kommittén anser att oavsett vilket slags handelsavtal som sluts mellan EU och Turkiet, måste samråd ske med arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället, såväl i förhandlingsfasen som i genomförandefasen.

Priset Civil Society Prize delades ut. Årets tema var ”Migranter”. Fyra organisationer och en privatperson fick priset. Deras konkreta insatser för att rädda och hjälpa enskilda flyktingar presenterades med filmavsnitt. Det var hjärtevärmande historier som vi fick ta del av. En 77-årige bagare från Kos berättade att han varje dag bakar och skänker bröd till flyktingar, eftersom han sett flyktingbarn äta jord för att stilla sin hunger, och han möttes av stående applåder.