Nederländernas premiärminister Mark Rutte i samspråk med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Migration, försvar och Ukraina dominerar toppmöte

På årets kortaste EU-toppmöte kan den framtida relationen med Ukraina komma att avgöras.

På torsdag samlas EU-ländernas stats- och regeringschefer för årets sista toppmöte i Bryssel. På agendan står bland annat migration, säkerhet och utrikespolitik. Toppmötet är planerat att hålla på i en dag istället för de tidigare två.

Fler migrationsavtal

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera hanteringen av flyktingkrisen och avtalet med Turkiet som minskat antalet migranter till EU men som den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan flera gånger hotat med att säga upp.

EU har inlett liknande samarbeten med fem länder i Afrika och stats- och regeringscheferna väntas efterfråga att konceptet utvidgas och öka stödet till den libyska kustvakten för att hindra migranter att ta sig till Europa.

Sedan tidigare i höst pågår förhandlingar på ministernivå om en reformeringen av den nuvarande asyl- och migrationspolitiken. Den stora frågan där är om alla EU-länder måste ta emot asylsökande eller inte. Ledarna väntas uppmana Malta som vid årsskiftet tar över EU:s roterande ordförandeskap att försöka nå en kompromiss.

Utredning av hot mot EU

Även försvarsfrågan ska diskuteras. I ett utkast till slutsatser – det slutdokument som toppmötet ska enas om – som cirkulerar i huvudstäderna står att ledarna ser ett ”behov att göra mer, inklusive att förplikta betydliga extra resurser och stärka samarbetet för att utveckla nödvändiga förmågor”. Med början vid EU-toppmötet i mars nästa år ska toppmötet även regelbundet utvärdera ”de huvudsakliga hoten som unionen står inför”.

Relation till Ryssland och Ukraina

Ledarna väntas även förlänga EU-ländernas ekonomiska sanktioner mot Ryssland med ett halvår. Sanktionerna är ett svar på den ryska inblandningen i annekteringen av Krim och aggressionen i östra Ukraina. De innehåller bland annat restriktioner mot att låna ut pengar till ryska banker och militär- och energisamarbeten med Ryssland.

Den nederländske premiärministern Mark Rutte kommer att informera om arbetet med att hitta lösningar på landets ratificering av EU:s samarbetsavtal med Ukraina. Övriga medlemsländer har ratificerat men efter vårens rådgivande folkomröstning där nederländarna sade nej till avtalet har landets regering sökt en utväg. Rutte väntas kräva bindande garantier om att unionens samarbetsavtal med Ukraina inte ska innebära framtida försvarsåtagande av och EU-medlemskap för Ukraina.

På mötet ska även förlängningen av EU:s investeringsfond EFSI, ungdomsgarantin, inre marknadsfrågor och situationen i Syrien diskuteras.

May får inte vara med

Toppmötet avslutas med en middag dit alla stats- och regeringschefer är inbjudna förutom Storbritanniens Theresa May. Syftet med mötet är att diskutera hur brexitprocessen ska hanteras när britterna lämnat in utträdesansökan.